ယီလ်ံခရုိင္ စတုတၲအႀကိမ္ ေဘာင္ဟြန္လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး

2019-03-25 10:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

93057

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္း ယီလ်ံခရုိင္ စတုတအႀကိမ္ ေဘာင္ဟြန္လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ခြန္းယိန္လမ္း ေဘာင္ဟြန္ရပ္ကြက္၌ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲရာတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ ခူးျခင္း ခံစားႏုိင္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ကဗ်ာ ပန္းခ်ီပြဲ၊ ယီလူမ်ဳိး လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ပူေဇာ္ျခင္း ျပသမႈ စသည့္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားသည့္ လႈပ္ရွားကုိ ရွိၿပီး ခရီးသည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေန၍ ေဘာင္ဟြန္လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ လူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကုိ အတူတူ ခံစားပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ပူေဇာ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ ခ်က္ျပဳျခင္း နည္းပညာ ျပသမႈ စသည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိသည့္ ျပသမႈကုိ ခရီးသည္တုိ႔အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ျပသၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ေျခာက္ခူးျခင္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရား၀င္ စတင္ပါသည္။

ေဘာင္ဟြန္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ဆီလီရွန္း လက္ဖက္ေျခာက္ဟုလည္း ေခၚၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ယီလ်ံခရီုင္ အေနာက္ေျမာက္လက္ႏွင့္ (၅)ကီလုိမီတာ ကြာေသာ ေဘာင္ဟြန္ေစတီမွ ထြက္လာပါသည္။ ေဘာင္ဟြန္လက္ဖက္ေျခာက္သည္ သိပ္ေမႊးသျဖင့္ "အိမ္တြင္း လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီး အိမ္ျပင္ ေမႊးသည္၊ အိမ္ျခံတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီး အျပင္ လမ္းေလွ်ာက္သူ ေမႊမႈကုိ ႐ႈပ္ႏုိင္သည္၊ လူတစ္ေယာက္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ခ်က္ျပဳၿပီး တစ္အိမ္လံုး ေမႊးကုိ ႐ႈပ္ႏုိင္သည္"အတုိ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ေဘာင္ဟြန္လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္း အမုိ(၁)ေသာင္းခန႔္ ရွိၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ ကီလုိဂရမ္(၁.၅၂၄)ေသာင္း ထြက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၃၃.၅)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာၿပီး ထြန္ကုန္တန္ဖုိး စုစုေပါင္း အယြမ္(၆)သန္းခန႔္ ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၁၇.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေဘာင္ဟြန္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ယီလ်ံခရီုင္ ခရီးသြားျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ အမည္ကတ္ျပားကုိျဖစ္သည္ကုိ တည္ေထာင္ပါမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္