ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကုိ မတ္လ ယူနန္ ေနရာ(၆)ခုသုိ႔ သြားေရာက္႐ႈစား

2019-03-08 16:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

82992_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တစ္ပတ္ထဲတြင္ ယူနန္ ေနရာ(၄)ခုသည္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲကုိ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ က်င္းပ၍ ခ်ယ္ရီပန္းသည္ ဤေႏြဦးပြဲေတာ္ထဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ လူႀကိဳက္မ်ားဆံုသည္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤေႏြဦးရာသီထဲမွ အလွဆံုး ႐ႈခင္းကုိ မလက္လြတ္ခ်င္လွ်င္ ယူနန္ ေနရာ(၆)ခုသုိ႔ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္႐ႈစား လာပါသည္။

82993_670x670

တလီတကၠသုိလ္

မတ္လ၊ ဇန္းစန္းေတာင္ေျခမွ တလီတကၠသုိလ္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထဲတြင္ ခ်ယ္ရီပန္း အပင္တစ္ေသာင္း ပြင့္ဖူး၍ တစ္ေက်ာင္းလံုးသည္ ခ်ယ္ရီပန္း၏ ပင္လယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ရာသီဥတု အပူအေအး မညီမွ်ေသာေၾကာင့္ ဤအသက္ အႏွစ္(၂၀)နီးပါး ရွိၿပီး ႏွစ္တုိင္း ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးသည့္ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္ ဤႏွစ္ ပန္းေရာင္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိ၍ နည္းနည္းပန္းေရာင္း ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ စာဖတ္၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္၍ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ ပါသည္။

82994_670x670

တလီတကၠသုိလ္သည္ တံခါးဖြင့္၊ ဝင္ဆံ့ေသာ သေဘာထားျဖင့္ အရပ္ရပ္မွ လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ကဲ့ရဲ႕ႀကိဳဆုိ၍ မတ္လ ပထမအပတ္ႏွင့္ ဒုတိယအပတ္၏ စေနတနဂၤေႏြေန႔ကုိ ဖြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ကားထုိးရပ္ရန္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပျခင္း၊ ေရပူေထာက္ပံ့ျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပး၍ စားေသာက္ေဆာင္မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္း ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

82996_670x670

ေလ့လာေရးကာလပုိင္း မစမီ တလီတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွ ရည္းစားကန္သုိ႔ ၾသစေၾတးလ်ား Cygnus atratus (၁၉)ေကာင္သည္ လာေရာက္၍ ႐ႈခင္းသာယာလွေသာ ေက်ာင္းဝင္း အတြက္ ပုိမ်ားေသာ သက္ရွိစြမ္းအား တုိးျဖည့္ေပးသည္။

82997_670x670

ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္မွ မတ္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ ပြင့္ဖူး၍ ပန္းပြင့္ဖူးသည့္ ရာသီခ်ိန္ တစ္ခုလံုးသည္ တလီတကၠသုိလ္၏ အေကာင္းဆံုး ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းပင္ ေဘးပတ္မွ ဆင္ေျခေလ်ာေတာင္ယာေျမသည္ တလီတကၠသုိလ္ထဲမွ ခ်ယ္ရီပန္း အထူထပ္ဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္၍ လီေဘလမ္းႏွင့္ ခ်ံဳ႕ရွင္းလမ္းအထိ ႏွစ္ဖက္မွ ႁပြတ္ႁပြတ္သိပ္သိပ္ရ္ွိသည့္ ခ်ယ္ရီပန္းလမ္း အလြန္ ခန႔္ညားထည္ဝါ၍ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုရုိက္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားခ်ိန္။။ မတ္လဆန္းမွ မတ္လဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ

82998_670x670

ခရီးသည္မ်ားသည္ ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္တြင္ ေအးေအးေဆးေဆး စိမ္ေျပနေျပႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ျမဴးထူးစြာကစားျခင္း အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းပင္၌ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ထူးျခားခ်က္ရွိေစ်း လည္ပတ္ျခင္း၊ အနားယူၿပီး ေပ်ာ္ပဲြစားျခင္းလည္း ေဆာင္ရြက္၍ Cygnus atratus မ်ားကုိ ရည္းစားကန္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ ျပည္သူလူထုအတြက္ သီးျခားဖြင့္လွစ္သည့္ သတၲဝါသိပံၸပညာျပတုိက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အႏုပညာျပတုိက္ကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး ထူထပ္လွေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားလည္း တလီယဥ္ေက်းမႈ ဇီဝလကၡဏာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ “ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေက်ာင္းဝင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း” လႈပ္ရွားမႈကုိ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ ပါဝင္ ႏုိင္ပါသည္။

83000_670x670

ရွင္းဖ်င္ေမာ့ဖန္ေတာင္

ယိရွီး ရွင္းဖ်င္ခရုိင္သည္ တရုတ္ခ်ယ္ရီးပန္းၿမိဳ႕အျဖစ္ ခ်ီးက်ဳိးခံပါသည္။ အခုတေလာ၊ ေမာ့ဖန္ေတာင္၌ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြင့္ဖူး၍ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးခ်ိန္ကုိ ႀကိဳဆုိလာပါသည္။ ရွင္းဖ်င္ေမာ့ဖန္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ျခံထဲတြင္ ယူနန႔္ခ်ယ္ရီးပန္း အပင္(၁)သိန္းခန႔္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္အျပင္ အသက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ မာရင္းဇလပ္နီပန္း အမုိ(၈)ေထာင္ခန႔္၊ အမုိ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ကြန႔္ဆံုဇလပ္နီပန္း၊ တရုတ္ဖေယာင္းပန္း၊ Micheliafigo စသည့္ ေတာရုိင္းပန္းမ်ား ကုိလည္း ရွိပါသည္။

83001_670x670

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရွင္းဖ်င္ပန္း႐ႈစားပဲြႏွင့္ ေမာ့ဖန္ထမင္းစားပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိ မတ္လမွ ေမလအထိ ေမာ့ဖန္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ျခံ၊ အုိင္းေလာင္ေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ဟံုဟယ္ျမစ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ ရွင္းဖ်င္ခရုိင္ၿမိဳ႕တုိ႔၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခါတြင္ ရွင္းဖ်င္ေရာက္သည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေမာ့ဖန္ထမင္းစားပြဲႏွင့္ က်န္းမာေရးပန္းစားပြဲကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ ရံုသာမက ေမာ့ဖန္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ျခံထဲမွ အမုိေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ခ်ယ္ရီးပန္းႏွင့္ အသက္တစ္ေထာင္ ရွိသည့္ ဇလပ္နီပန္း၊ အုိင္းေလာင္ေတာင္ေပၚတြင္ သစ္ေတာ္ပန္း ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူး၍ ဟံုဟယ္ျမစ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ လက္ပံပန္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ပြင့္ဖူးသည့္ လွပေသာ ႐ႈခင္းကုိလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

83002_670x670

မတ္လထဲမွ ရွင္းဖ်င္၌ စားစရာ ကစားစရာမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ရွင္းဖ်င္နယ္ခံ ဝါရက္ပစၥည္း၊ ေျမထည္၊ ပန္းထုိးထည္ စသည့္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းႏွင့္ ေဒသခံထြက္ကုန္ပစၥည္း စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွင္းဖ်င္မင္ဆုကြင္းျပင္၌ ျပသေရာင္းခ် ေနပါသည္။

83004_670x670

အေကာင္းဆံုး ပန္း႐ႈစားခ်ိန္။။ မတ္လ

မတ္လ ၉ရက္ေန႔ ၁၈နာရီတြင္ ရွင္းဖ်င္ခရုိင္ မင္ဆုကြင္းျပင္၌ ေမာ့ဖန္ထမင္းစားပဲြကုိ စား၍ ပန္း႐ႈစားျခင္း၊ ပန္းစားပဲြျမည္းျခင္း၊ ပန္းအရက္ေသာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္။ မတ္လ၈ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ၊ ေမာ့ဖန္ထမင္းစားပဲြ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ခရုိင္အတြင္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။ မတ္လ ၈ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၆ရက္ေန႔အထိ၊ ယူနန္ခ်င္ဟြိဳင္ကြၽန္းရြန္ လီမိတက္ဥယ်ာဥ္ျခံ၌ အဓိက ပန္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ အစားအစာ စား၍ အဆုိအက တင္ဆက္ျပပြဲကုိ ၾကည့္ႏုိင္မည္။ မတ္လမွ ေမလအထိ၊ အမုိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားျခင္း၊ အသက္ တစ္ေထာင္ရွိသည့္ ဇလပ္နီပန္း ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေမာ့ဖန္ေတာင္ သစ္ေတာထဲမွ ကမ္းပါးေစာက္ ပ်ဥ္ခင္းလမ္းက်ဥ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္္ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေမာ့ဖန္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ျခံ၌ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သစ္ေတာ္ပန္း၊ မက္မံုပန္း၊ ေႏြဦးႀကိဳပြင့္ဝါပန္း စသည့္ ပန္းမ်ားသည္ အတူတူ ပြင့္ဖူးသည့္ ႐ႈခင္းကုိလည္း အုိင္းေလာင္ေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၌ ႐ႈစားႏုိင္မည္။ မတ္လ၊ ဟံုဟယ္ျမစ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွ လက္ပံပန္း ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးသည့္ ႐ႈခင္းကုိ ကာစာၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ့စားၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆြထန္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၌ ဓာတ္ပံုရုိက္ႏုိင္မည္။

83005_670x670

မာလံုခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္

မာလံု ပထမအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲႏွင့္ အစားအစာပြဲကုိ မတ္လ ၁ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္ထဲမွ အမုိေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနပါသည္။

83006_670x670

အေကာင္းဆံုး ပန္း႐ႈစားခ်ိန္။။ ေဖေဖၚဝါရီလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းမွ မတ္လ ဒုတိယ ဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ

မာလံုရပ္ကြက္ စိန္က်ားစန္း ခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္သုိ႔ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္၊ က်င္းလန္ရွီးကူသုိ႔ လက္မွတ္ခ အယြမ္(၃၀)ကုန္က်ၿပီး ေရခဲပန္းပု ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္၊ မာလံု အစားအေသာက္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်းသုိ႔ မာလံုႏွင့္ တျခားေနရာမွ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။

83007_670x670

ဖုယြန္ခရုိင္ၿမိဳ႕

ဖုယြန္ခရုိင္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ (၁၀)လီ ရွည္လ်ားေသာ ခ်ယ္ရီပန္းလမ္း တစ္ေၾကာင္း ရွိ၍ အခု ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ လူမ်ားကုိ အလြန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကုိ ဖုယြန္ခရုိင္ၿမိဳ႕ လစ္က်ီးလမ္း၊ ခ်မ္ေဇလမ္း၊ ဖုယြန္ဆဌမအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ စိန႔္က်င္အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ယခုရက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ပန္းမ်ား ႐ႈစားလာ၍ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ အလွဆံုး ေႏြဦးရာသီ အေျခအေနကုိ ေရးမွတ္ပါသည္။

83013_670x670

အေကာင္းဆံုး ပန္း႐ႈစားခ်ိန္။။ ေဖေဖၚဝါရီလ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းမွ မတ္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းအထိ

ဖုယြန္ဆိတ္သားဟင္းရည္သည္ အလြန္ထူးျခားသည္၊ အထူးသျဖင့္၊ ေရွာင္ေက်းေဇ ဆိတ္သားသည္ အလြန္ ေက်ာ္ၾကား သည့္အျပင္ ၾကက္ကင္၊ ဖုယြန္ဝက္သားေက်ာ္၊ မီးရွည္၊ ခ်ဥ္ဖတ္ဝက္ေပါင္ စသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္။

83015_670x670

ကူမင္း ယြန္ထံုးေတာင္

ကူမင္း ယြန္ထံုးေတာင္၏ ခ်ယ္ရီပန္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေက်ာ္ၾကား၍ အခုအထိ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ သမုိင္း ရွိ၍ တရုတ္ ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားသည့္ ေနရာ(၁၀)ခု ခ်ီးက်ဴး ခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ယြန္ထံုး ခ်ယ္ရီပန္းေတာသည္ လည္း ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္လာပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ ဤေနရာသုိ႔ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားကုိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ႐ႈစားလာ လ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာမွ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ၾကာရွည္ၿပီး အေရာင္ ေတာက္ပရႊန္းတင့္ ေသာေၾကာင့္ အေက်ာ္ဆံုးေသာ ခ်ယ္ရီပန္း႐ႈစားသည့္ ေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားခ်ိန္။။ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၂၃ရက္ေန႔အထိ

83017_670x670

ယီလ်ံခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္

ကူမင္း ယီလ်ံ ပထမအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ မတ္လ ၆ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း အႀကီးဆံုးေသာ ခ်ယ္ရီပန္းစုိက္စခန္း ျဖစ္ေသာ ယီလ်ံခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္၌ က်င္းပမည္။

83018_670x670

ယီလ်ံခ်ယ္ရီပန္းလွ်ိေျမာင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယီလ်ံခရုိင္ ခြမ္းယြန္လမ္း စန္းဟုတ္ကြန္ျမဴနီတီ၌ တည္ရွိေန၍ ခရုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၉)ကီလုိမီတာ ကြာေဝး၍ အမုိ(၃၈၀၀) က်ယ္ဝန္းသည္။ ဤေနရာထဲမွ ခ်ယ္ရီပန္း အမ်ဳိး(၆၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ ခ်ယ္ရီပန္းစုိက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈျခင္းကုိ စုေဆာင္းသည့္ အပန္းေျဖ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ ျဖစ္ပါသည္။

83021_670x670

ထုိ႔ျပင္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ အျပး၊ ရုိကာ၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ျခင္းႏွင့္ ပန္း႐ႈစားျခင္းပြဲ၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ခ်ယ္ရီပန္း ႐ႈစားခ်ိန္။။ မတ္လ

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္