အေမႊးတုိင္ျမင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ဖူရွန္းေရကန္ကမ္းေဘး၌ က်င္းပမည္

2019-03-06 14:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

81223

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တစ္ႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ရက္ေန႔သည္ နဂါး ေခါင္းေမာ့သည့္ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္ကားေသာ အေမႊးတုိင္ျမင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ လုခ်ံဳးေက်းရြာ၌ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။ ေဒသခံ ဓေလ့ထံုးစံအရ အေမႊးတုိင္ျမင့္သည္ လုခ်ံဳး႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ထဲမွ အဓိကလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ဝုိင္း လွည့္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ လုခ်ံဳး အေမႊးတုိင္ျမင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ မတ္လ ၈ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ၍ ဤအႀကိမ္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါၿပီ။

အေမႊးတုိင္ျမင့္ ႀကိဳဆုိရာတြင္ စာေပအႏုပညာအဖြဲ႕ စလံုးသည္ အသက္ဝင္ေသာ ျပသမႈမ်ားျဖင့္ မီးပေဒသာအဆုိအကဇာတ္၊ ဒုိးပတ္၊ နဂါးအကကျခင္း၊ အုိးစည္အက၊ ကုလားမေျခေထာက္နင္းျခင္း စသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိေသာ ေက်းရြာစာေပအႏုပညာ မ်ားကုိ ျပသ၍ အလြန္ စည္ကားပါသည္။

လုခ်ံဳး႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ အေမႊးတုိင္ျမင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ ၾကင္နာေဖာ္ေရြျခင္းႏွင့္ မိဘအား ဝတ္ေၾကေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကုသုိလ္ျပဳျခင္း၊ အရာရွိအျဖစ္ ရုိးသားသန႔္စင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စာရိတၲမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းသည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ ႀကိဳးစား ပညာသင္ရန္ အားေပးသည္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊ လုခ်ံဳး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုိးရာအစဥ္အလာ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အစည္းအေဝးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

ကစားလည္ပတ္ျခင္း နည္းလမ္း

အေမႊးတုိင္ျမင့္ ေထာင္ျခင္း

အခ်ိန္။။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔ည

ေနရာ။။ လံုဝမ္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေရွာင္ရွင္းတံတား

အေမႊးတုိင္ျမင့္ ႀကိဳဆုိျခင္း

အခ်ိန္။။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္၁၂နာရီ

ေနရာ။။ လံုဝမ္ဘုရားေက်ာင္း

လမ္းစဥ္။။ လံုဝမ္ဘုရားေက်ာင္း- ယိဟိမ္လမ္း- ခ်န္းရွင္းလမ္း- ေဝခ်မ္လမ္း- ေဝခ်မ္ကံုး

အေမႊးတုိင္ျမင့္ ထြန္းျခင္း

အခ်ိန္။။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီ

ေနရာ။။ ေဝခ်မ္ကံုး

သတိေပးျခင္း

ဤႏွစ္ အေမႊးတုိင္ျမင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ က်င္းပရာတြင္ လုခ်ံဳး႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သုိ႔ အခမဲ့ဝင္ႏုိင္သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ