ကူမင္းၿမိဳ႕ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲကုိ စတင္က်င္းပခဲ့

2019-03-06 11:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

78575

78579_600x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းၿမိဳ႕ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ “ရြန္ထြန္း ခ်ယ္ရီပန္းဒီေရ” ပဥၥမအႀကိမ္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲကုိ မတ္လ ၁ရက္ေန႔ ကူမင္းတိရစာၧန္ဥယ်ာဥ္၌ စတင္ က်င္းပမည္။ ေနရာအသီးသီးမွ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာ၍ ကြင္းဖြင့္ေန႔တြင္ ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၂.၂)ေသာင္း ရွိပါသည္။ အခု၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ သရက္ထည္ပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူး ေသာ္လည္း ခ်ယ္ရီပန္းငံု အနည္းစု ေပါက္လာပါသည္၊ မတ္လ ၈ရက္ေန႔နီးတြင္ ခ်ယ္ရီပန္းႏွင့္ သရက္ထည္ပန္းမ်ား အခ်ိန္တူ ႐ႈစားခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ပန္း႐ႈစားရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္လည္း ျဖစ္၍ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးခ်ိန္ ႀကိဳဆုိမည္။

78576

အခုတေလာ၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ယ္ရီပန္း၊ သရက္ထည္ပန္း ႏွစ္မ်ဳိး၏ အေရအတြက္ အပင္(၅)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ဝိဇၨာနည္းက် ေသသပ္သိမ္ေမြ႕သည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းအားျဖင့္ သစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာၿပီး ပြင့္ငံုအေရအတြက္ႏွင့္ ပန္းပြင့္အေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္ေကာင္းမြန္၍ ဤႏွစ္ “ရြန္ထြန္း ခ်ယ္ရီပန္းဒီေရ” သည္ သစ္လြင္ေသာ အထြတ္အထိပ္ ႀကိဳဆုိမည္။

78577

ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ “ရြန္ထြန္း ခ်ယ္ရီပန္းဒီေရ” ပဥၥမအႀကိမ္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲကုိ ဤႏွစ္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲတြင္ တရားဝင္ စတင္ က်င္းပပါသည္။ ္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ဝတၴဳပစၥည္းလက္ရာျပပြဲကုိ မတ္လ ၁ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းတိရစာၧန္ဥယ်ာဥ္မွ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ျပတုိက္၌ က်င္းပ၍ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကူမင္း ကတ္ေက်းညႇပ္စကၠဴပံုမ်ား၊ ခ်မ္ကုမ္ ကတ္ေက်းညႇပ္စကၠဴပံုမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္ဆင့္ကမ္းသူမ်ားသည္ ဗူးသီးေပၚတြင္ ရုပ္ပံုပန္းေျပာက္ထြင္းထုျခင္း၊ ကတ္ေက်းညႇပ္စကၠဴပံု၊ စကၠဴလူရုပ္ညႇပ္ျခင္း၊ စံုမင္းဂ်ံဳမႈန႔္ညက္ပန္းပု၊ ယီလ်ံဝါးျဖင့္ ရက္လုပ္ေသာပစၥည္း၊ ခ်ီးတ်န႔္ေတာင္က်ဴ၊ ယီလ်ံဘဲကင္၊ ခ်မ္ကုမ္စားေတာ္ပဲမုန႔္၊ ရႊင္တ်န႔္မဲသားေျခာက္ စသည့္ ယူနန႔္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ မတ္လ ၁ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ခ်ယ္ရီပန္းကြင္းပင္မွ ခ်ယ္ရီပန္းလမ္းထဲ၌ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ျပသမည္။

78578

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ထံုလ်ံနဂါးကကုိ မတ္လ ၈ရက္ေန႔၊ ၉ရက္ေန႔တြင္ ခ်ယ္ရီပန္းကြင္းပင္၌ ျပသမည္။ ထံုလ်ံနဂါးကသည္ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ ထံုလ်ံခရုိင္ထဲတြင္ ဆုိစမွတ္ျပဳသည့္ နဂါးျဖင့္ အဓိက ဇာတ္စင္သံုးပစၥည္း အျဖစ္ ရုိးရာအကတစ္မ်ဳိး ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ပထမအသုတ္ ႏုိ္င္ငံေတာ္အဆင့္ ့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကုိယ္စားျပဳလက္ရာ စရင္းသုိ႔ ထည့္ေပးပါသည္။ ထံုလ်ံနဂါးကသည္ အကျဖစ္ရံုသာမက ကြၽမ္းဘားႏွင့္ ဘားဂြၽမ္းအႏုပညာလည္း ျဖစ္၍ ျပည္သူ႔ဓေလ့ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တြဲဖက္သီဆုိတီးမႈတ္ျခင္း ဂီတ ထူးဆန္းျခင္း၊ အဝတ္တန္းဆာ ရက္ေရာျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ရန္မ်ားျခင္း စသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ထုိအခါတြင္ မီတာ(၂၀) ရွည္လ်ားေသာ ေရာင္စံုနဂါး ႏွစ္ေကာင္သည္ ခ်ယ္ရီပန္းတန္ဆာဆင္ျခင္း လုိက္၍ အကကမည္။

78581

78582

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္