ကူမင္းၿမိဳ႕ ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ ဇလပ္နီပန္းပြဲကုိ မတ္လ ၆ရက္ေန႔ ဟင္လံုထန္ေရကန္ ဥယ်ာဥ္၌ စတင္က်င္းပမည္

2019-03-05 15:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

81936

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၁၆)ႏွစ္က်င္းပခဲ့သည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဇလပ္နီပန္းပြဲကုိ ဟင္လံုထန္ေရကန္ ဥယ်ာဥ္၌ ထပ္မံ က်င္းပ၍ ပန္း႐ႈစားသူ မ်ားမ်ား ႀကိဳဆုိမည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ ဇလပ္နီပန္းပြဲကုိ မတ္လ ၆ရက္ေန႔ ဟင္လံုထန္ေရကန္ ဥယ်ာဥ္၌ စတင္က်င္းပ၍ ဇလပ္နီပန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အေရာင္ေတာက္ပယွဥ္ၿပိဳင္၍ ဇလပ္နီပန္း အမုိ(၂၅၀)သည္ အေသြးအေရာင္ စံုစြာ လွပတင့္လွေနပါသည္။

81938

ဟင္လံုထန္ေရကန္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ဇလပ္နီလွ်ိေျမာင္ထဲ၌ Rhododendron pulchrum Sweet ၊ Rhododendron dimitrium Balf. f. et ၊ ForrestRhododendron hybridumKer Gawl စသည့္ (၁၀)မ်ဳိးေက်ာ္၊ အပင္တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ Albizzia julibrissin Durazz (၆၅)ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး ဇလပ္နီပန္း အမ်ဳိး(၅၀၀)ေက်ာ္ ထဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိး(၃၀၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ တစ္ျပည္လံုး စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၅၄ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “ဇလပ္နီပန္းဘုရင့္ႏုိင္ငံ” အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံပါသည္။ ဟင္လံုထန္ ေရကန္ ဥယ်ာဥ္သည္ ဇလပ္နီလွ်ိေျမာင္ကုိ ဇလပ္နီေတာင္အျဖစ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွစ၍ ႀကိဳစားေဆာင္ရြက္၍ အဆက္မျပတ္ အဆန္းထြင္ၿပီး ထူးျခားေသာ ဇလပ္နီမ်ဳိးကုိ သြင္းယူလာပါသည္။ အခုအထိ၊ ဟင္လံုထန္ ဇလပ္နီလွ်ိေျမာင္သည္ အမုိ(၂၅၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ အမ်ဳိး(၂၀)ေက်ာ္၊ အပင္(၃.၅)သိန္းေက်ာ္ ရွိ၍ ႏွစ္တုိင္း ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ လာပါသည္။

81939

81940

81944

81946

81947

81948

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္