ကူမင္းၿမိဳ႕စင္ေရာ္၊ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းကုိ စီစီတီဗြီတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့

2019-03-05 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

79833

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မတ္လ ၄ရက္ေန႔၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ စင္ေရာ္ အေကာင္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ဇာတိသုိ႔ ျပန္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အန္နင္ၿမိဳ႕ ထန္လန္ခြၽန္တြင္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္း ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ လူမ်ားဆြဲေဆာင္ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီစီတီဗြီတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။

79834

ထန္လန္ခြၽန္သည္ ကူမင္းတိန္ခ်ီးကန္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေရထြက္ဝ ျဖစ္၍ (၂၅၅)ကီလုိမီတာ ေကြ႕တီးေကြ႕ေကာက္စြာ စီးဆင္းၿပီးေနာက္ က်င္စာျမစ္ထဲသုိ႔ ေပါင္းဆံု၍ ႏွစ္တုိင္း ေဖေဖၚဝါရီလမွ မတ္လအထိ ထန္လန္ခြၽန္ႏွစ္ဖက္မွ လယ္ယာထဲတြင္ မ်ားျပားေသာ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးပါသည္။

79835

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံသည္ သာယာေသာ လယ္ယာ႐ႈခင္း မွီခုိ၍ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ရန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္၍ ဟုတ္စန္းလန္ေက်းရြာ တစ္ခုလံုး အတြက္ ဝင္ေငြ(၁၀)သန္းခန႔္ ပါလာခဲ့ပါၿပီ။

79837

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လွပေသာ ေက်းရြာတည္ေဆာက္ေရး ရြာတစ္ေသာင္း စံျပျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဤႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ လွပေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ယူနန္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သစ္လြင္ေသာ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာမည္။

80009_500x410

စင္ေရာ္မ်ားသည္ ဆုိင္ေဘးရီယားမွ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ႏွစ္တုိင္း ပ်ံသန္းလာ လ်က္ရွိသည္။ မတ္လေရာက္လွ်င္ စင္ေရာ္ အေကာင္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ပ်ံသန္းထြက္ခြာ ေတာ့မည္။

80010_500x410

ကူမင္းၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္စိမ္းဥယ်ာဥ္ထဲမွ စင္ေရာ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာခ်ိန္ ကုိယ္အေလး ဂရမ္(၁၀၀)ထက္ ႀကီးလာ၍ အခုဂရမ္(၃၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စင္ေရာ္ အမ်ားႀကီး၏ ႏႈတ္နီႏွင့္ ေျခနီ၏ အေရာင္သည္ ပုိနက္လာ၍ ဦးေခါင္းေပၚမွ ငွက္ေမႊးသည္လည္း အနက္ေရာင္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

80011_500x410

ဦးေခါင္း အနက္ေရာင္ျဖစ္လာျခင္းသည္ ဤစင္ေရာ္မ်ားသည္ ဆုိင္ေဘးရီယား စသည့္ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားၿပီး ေမြးဖြားေတာ့မည္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္ ဟု ေက်းငွက္ကြၽမ္းက်င္သူသည္ ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

80012_500x410

စင္ေရာ္အမ်ားႀကီးသည္ မတ္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းႏွင့္ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ပ်ံသန္းထြက္ခြာ၍ ေအာက္တုိဘာလ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ထပ္မံလာၿပီး ေဆာင္းရာသီကူးမည္ ဟု ေက်းငွက္ကြၽမ္းက်င္သူသည္ ခန႔္မွန္းေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္