၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔ က်င္းပမည္

2019-03-05 14:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္- ကမၻာေျမမွ ဖူအယ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။

ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ၊ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ ျပခန္းနံပါတ္ ၅၊ ၆၊ ၇တုိ႔၌ စံျပ ျပခန္းေနရာ အခုတစ္ေထာင္ကုိ စီစဥ္မည္။ ၎အနက္၊ ျပခန္းနံပါတ္ ၅သည္ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနထုိင္းမႈနည္းလမ္းျပတုိက္ ျဖစ္၍ စံျပ ျပခန္းေနရာ (၂၇၄)ခု စီစဥ္မည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၆သည္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းျပတုိက္ ျဖစ္၍ စံျပ ျပခန္းေနရာ (၃၅၈)ခု စီစဥ္မည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၇သည္ ယူနန႔္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ (၁၀)မ်ဳိး ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ထူးျခားမြမ္းမံေသာ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၁၇၄၀) စီမံကိန္းခ်၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ (၁၀)မ်ဳိးျဖစ္ေသာ အဘြဲ႕ ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပခန္းေနရာႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ (၁၀)မ်ဳိး ျပခန္းေနရာ ပါဝင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္