အာရွ ျခင္းလံုး တံခြန္စုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2019-02-27 14:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အာရွ ျခင္းလံုး တံခြန္စုိက္ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ဘ႑စီးပြားတကၠသုိလ္ ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အာရွ ျခင္းလံုး တံခြန္စုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဇြန္လတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ က်င္းပမည္။ ထုိအခါတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံ(၁၀)ခု၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံ(၂၄)ခုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ေဘေဒသ မွလာေသာ ျခင္းလံုးအတြက္ အထူးကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သူ မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စုစည္း၍ အတူတူ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ျခင္းလံုးသည္ ေရွးေဟာင္းေသာ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ျဖစ္၍ ပုိေကာင္းေသာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ ကစားခုန္စားၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ျခင္း ရွိပါသည္။ ျခင္းလံုး အားကစားလႈပ္ရွားမႈသည္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ကေမၺာဒီးယား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အလြန္ ေခတ္စားပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ သယ္ဟြန္၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား စသည့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ျခင္းလံုးကစားသည့္ ရုိးရာအစဥ္အလာ ႏွင့္ အေလ့အထာလည္း ရွိပါသည္။

ဤအႀကိမ္ တံခြန္စုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ တရုတ္အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေစလႊတ္၍ သူတုိ႔စလံုးသည္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ပထမအႀကိမ္ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ပါ၀င္သည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္