ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်၍ ေရာင္းေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၂၀)မွ (၁၈၀)အထိျဖစ္

2019-02-26 14:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်၍ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၂၀)မွ (၁၈၀)အထိျဖစ္ပါသည္ ဟု သတင္းေထာက္သည္ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းမ်ားကုိ လည္ပတ္၍ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါသည္။

အခု ေရာင္းခ်သည့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးသည္ ရီလ်ံခရုိင္မွ အဓိကထြက္လာ၍ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည္ သိပ္မၾကာ၍ အရည္အခ်င္းေကာင္းလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၈၀) ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္း သာမန္လွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၅၀) ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည္ မၾကာေသာေၾကာင့္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ မမ်ား၍ အခုတေလာ ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းတြင္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး၏ ေရာင္းေစ်း ပုိႀကီးပါသည္။ ဤႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ မေအးေသာေၾကာင့္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိးကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ မတုိင္မီ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ် ခဲ့ပါၿပီ။ ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ရြက္ေမႊးသစ္ကတုိး ဆက္လက္တုိးပြားလာသည္ ႏွင့္အမွ် အဖုိးသည္လည္း က်ဆင္းသြားမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဇြန႔္ရွင္း လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္းေန၍ အဖုိး သိပ္မခ်ဳိပါဘူး။ ဤေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ စတင္ေရာင္းခ် သျဖင့္ အဖုိး ေစ်းပုိႀကီး၍ အရက္(၂၀)ခန႔္္ ၿပီးေနာက္ ေတာရုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္၏ အမ်ဳိးအစားလည္း ပုိမ်ားလာ၍ အဖုိးသည္လည္း က်ဆင္း လာမည္ ဟု ကုန္သည္မ်ား ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္