ပန္းေတာအေျပးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ၍ အားကစားသမား အေယာက္ (၆)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေျခလွမ္းျဖင့္ ေႏြဦးရာသီထဲမွ ေလာ္ဖ်င္ကုိ တုိင္းထြာခဲ့

2019-02-26 14:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

76055_450x299

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကမၻာ ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ အေျပးႏွစ္သက္သူ အေယာက္ (၆)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း ၈နာရီတြင္ စတင္ေျပးဆြဲျခင္း ႏွင့္မမွ် ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေလာ္ဖ်င္ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းေတာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ေျပးဆြဲသူမ်ားသည္ ေလာ္ဖ်င္၏ ပန္းမ်ား အမုိ(၁)သန္းကုိ ေျခလွမ္းျဖင့္ တုိင္းထြာ၍ အေျပးျဖင့္ ေႏြဦးရာသီကုိ ႀကိဳဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ေလာ္ဖ်င္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းသည္ ေဖေဖၚဝါရီလမွ စတင္ပြင့္ဖူး၍ တစ္ျပည္လံုး ပန္းပြင့္ျခင္း အေစာဆံုးေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အခု မုန္ညင္းစိမ္းပန္း၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၁)သန္း ရွိ၍ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းပြဲကုိ ႏွစ္တုိင္း ေဖေဖၚဝါရီလ၊ မတ္လတြင္ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္၊ ဤပဲြအတြင္း က်င္းပသည့္ ေလာ္ဖ်င္ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းေတာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ အေျပးေပါင္း ခရီးသြားလာေရး ျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာ၍ ဤႏွစ္သည္ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္သည္ ဤအႀကိမ္ တရုတ္ ယူနန္ ေလာ္ဖ်င္ ပန္းေတာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ အစျပဳရာေနရာသစ္ အျဖစ္ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရင္းႏွီးေစ၍ ေလာ္ဖ်င္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အတြက္ သစ္လြင္ေသာ စြမ္းအားကုိ ျဖည့္ေပး၍ ေလာ္ဖ်င္ကုိ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ က်န္းမာရန္ ေနထုိင္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အျဖစ္ ထုလုပ္မည္။

ျပင္းထန္စြာ အားၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ ေကြ႕က်ဴးျပည္နယ္မွ ကြန္ရူစိမ့္သည္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ေယာက္်ားအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယံကုိ ရရွိ၍ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ မိန္းမအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယံကုိ ယူနန႔္ အားကစားသမား ဇန႔္ေဝဇြန္သည္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္