ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အစည္းေဝးပြဲႀကီးကုိ တာဝန္ယူက်င္းပမည္

2019-02-25 14:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  သတင္းေထာက္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အစည္းေဝးပြဲႀကီးကုိ တာဝန္ယူက်င္းပ၍ အခု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆင္ေျပပါသည္ ဟု အခုတေလာ သိရွိရပါသည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အစည္းေဝးပြဲႀကီးကုိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ၍ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အျမင့္ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာ စည္းေ၀းပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၍အစည္းေဝးပြဲႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပ အစုိးရမ်ားအၾကားမွ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ေဒသခံ၏ တံခါးဖြင့္ေရး အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္၍ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး၏ သံတမန္ေရးရာကုိ ဝန္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းေဝးပြဲႀကီးကုိ (၂)ႏွစ္(၁)ႀကိမ္ က်င္းပ၍ အခုအထိ ပီကင္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ ခ်မ္တူ၊ ကြန္က်ဴး၊ ခြၽံဳခ်င့္၊ ဝူဟန႔္တုိ႔၌ (၆)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲျခားက်င္းပ ခဲ့ပါၿပီ။

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ပြင့္လန္းေသာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ အၿမဲတမ္း ျဖစ္၍ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏွစ္တုိင္း က်င္းပ၍ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ခရီးသြားလာေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ျပည္လံုး ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ခံုတင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ပါၿပီ။ အခုအထိ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ (၂၃)တြဲ ခ်ဳပ္ဆုိပါၿပီ။

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ (တရုတ္) ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထပ္မံ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ဤဆု ေထာင္လုိက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဆဌမအႀကိမ္ အဆက္မျပတ္ ရရွိခဲ့သည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္