ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းျခင္း အေရာင္းအဝယ္ စင္တာသည္ တစ္ႏွစ္ၾကာတြင္ ပန္းမန္ အကုိင္ (၁.၂၇၆)ဘီလ်ံကုိ ေရာင္းခ်

2019-02-13 14:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

66234

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းျခင္း အေရာင္းအဝယ္ စင္တာ လီမီတက္ ကုမဏီသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပန္းမန္ အကုိင္(၁.၂၇၆)ဘီလ်ံကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၁၆)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ၿပီး ေစ်းတည့္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ႏႈန္း (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ပန္းမန္ အဖုိး ဆင္းလာပါသည္။

"အေရာင္း အေရအတြက္ တုိးတဲ့အခ်ိန္ တစ္ခ်ဳိ႕ပန္းမန္ အဖုိး ဆင္းလာပါတယ္္။ ဥပမာ ႏွင္းဆီပန္း ကုိင္တုိင္း (၀.၁)ယြမ္ ဆင္းလာခဲ့ ပါတယ္ "ဟု ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းျခင္း အေရာင္းအဝယ္ စင္တာ လီမီတက္ ကုမဏီက မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ဇန္းလစ္ မိတ္ဆက္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေစ်းေကာင္းသျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပန္းမန္ စုိက္ပ်ဳိးေသာ အက်ယ္အဝန္း တုိးၿပီး ကုန္ထြက္ႏႈန္းေကာင္းသျဖင့္ အဖုိး ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းျခင္း အေရာင္းအဝယ္ စင္တာ လီမီတက္ ကုမဏီ သီးျခားပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိသည့္ အမ်ဳိးသစ္ (၁၃၆)ခု ရွိၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစိထက္ (၅၁)ခု တုိးလာပါသည္။ တင္သြင္းျခင္း ပန္းမန္မ်ား ႏွင့္ထက္လွ်င္ ယူနန္က ကုန္ထြက္သည့္ အမ်ဳိးသစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ေလ်ာ့သြားၿပီး လက္ဆတ္လွ အဖုိးပုိခ်ဳိၿပီး အားသာမႈ ပုိမ်ား ရွိပါသည္။

ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းျခင္း အေရာင္းအဝယ္ စင္တာ လီမီတက္ ကုမဏီမွ အေရအတြက္အရ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ ပန္းမန္ကုိ တစ္ေန႔သာ ေရာင္းခ်ျခင္း ေကာင္းၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ရက္ေန႔တြင္ အကုိင္ (၈.၂၁)သန္းကုိ ေရာင္းခ် တစ္ေန႔သာ ေရာင္းခ်သည့္ မွတ္တမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ခဲ့ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္