ကူမင္းၿမိဳ႕ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ ခရီးသည္အေယာက္(၁၀.၁၄၀၈) ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသြားျခင္း ၀င္ေငြ အယြမ္ (၆.၄၄၂)ဘီလ်ံ ရရွိ

2019-02-13 14:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ ခရီးသည္အေယာက္(၁၀.၁၄၀၈) ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၂၉.၄၂)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခရီးသြားျခင္း ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အယြမ္(၆.၄၄၂)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၃၅.၉၉)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အဓိက ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ဆက္လက္စြာ စည္ကားၿပီး ထုိနက္တြင္ ဆီလင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၂.၂၉၉)သိန္းေက်ာ္ ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၁၇.၀၆)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ကာ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိး ျပဳစုျခင္း ျပသေရး ဥယ်ာဥ္ ခရီးသည္ အေယာက္(၈.၀၁)ေသာင္း ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၂၃.၀၄)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ၿပီး ယူနန္အမ်ဳိးသားေက်းရြာ ဥယ်ာဥ္ ခရီးသည္အေယာက္ (၁.၁၁၄)သိန္း ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၁၃.၅၆)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ၿပီး ေရာင္စံုယူနန္ ယူနန္ ဘုရင့္ႏုိင္ငံေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း ၿပိဳ႕ ခရီးသည္ အေယာက္ (၂.၈၂၂)သိန္း ဧည္ကခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၁၅၇.၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ခရီးသည္တုိ႔သည္ ခရီးထြက္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားၿပီး အျမန္ႏႈန္းရာထား ႏွင့္ ကုိယ္ေမာင္းျခင္း အဓိကျပဳၿပီး (၁၆၄၄)ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ (၅၇.၈၆)ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ပါသည္။ အနား အျမန္ႏႈန္းရထား လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုး လမ္းေပါက္ သည္ႏွင့္အမွ် ကူမင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ အနား ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕တုိ႔ အကြာအေဝးကုိ တုိလာ ျပည္ပ ခရီးသည္တုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း တက္ႂကြမႈကုိ တုိးျမႇင့္ အျမန္ႏႈန္းရာထားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဆက္လက္စြာ တုိးျမႇင့္ ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕က လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ တပ္ဆင္ပစည္း အဆက္မျပတ္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လာ ကုိယ္ေမာင္းျခင္း ခရီးသည္ ဆက္လက္စြာ တုိးျမႇင့္ၿပီး ေနရာအသီးသီးက ခရီးသည္တုိ႔ "သာမန္ကာလွ်ံ ကာၾကည့္ျခင္း" ခရီးသြားျခင္း ေခတ္ကုိ ခြဲခြာသြားၿပီး ခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္ႏႈန္း လွ်င္ျမန္ၿပီး လည္ပတ္ရာတြင္ ျဖည္းေႏွးျခင္းသည္ ခရီးသြားျခင္း နည္းလမ္းသစ္ ျဖစ္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္