"ေရာင္စံုယူနန္ ထုိင္ဝမ္သုိ႔ ခ်ိန္ထားျခင္း" လႈပ္ရွားမႈကုိ ထုိင္ဝမ္းတြင္ က်င္းပ

2019-02-11 14:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ "ေရာင္စံုယူနန္ ထုိင္ဝမ္သုိ႔ ခ်ိန္ထားျခင္း" ယဥ္ေက်းလ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ ကေန ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ အထိ ထုိင္ဝမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ယဥ္ေက်းလ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိက လႈပ္ရွားမႈကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ ကေန ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပပါသည္။

အႀကိမ္ ယဥ္ေက်းလ လႈပ္ရွားမႈသည္ ထုိင္ဝမ္ေရးရာရံုး အဓိက ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဌာန "ေပ်ာ္ရႊင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္" လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ပြဲ ၿပီးေနာက္ ယူနန္ ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ ႏွစ္ေနရာတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျပင္ညီစင္ ေနာက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈသည္ အစိတ္အပုိင္း (၆)ခု၊ လႈပ္ရွားမႈ အခု(၂၃၀) ရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လူအေယာက္ (၁၆၀)ရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ေစလြတ္ၿပီး ဗုဒဘာသာ အႏုပညာ ျပပြဲ၊ အမ်ဳိးသား အဆုိအက ျပသမႈ၊ ပန္းခ်ီ လက္ေရးလက္သား ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း အႏုပညာ ျပပြဲ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ သဘာ၀ ပတ္္ဝန္းက်င္၊ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္း လႈမႈေရးကုိ ျဖည့္စံုစြာ ျပသ "တရုတ္-ထုိင္ဝမ္ မိသားစုတစ္ခုဘဲ ခင္မင္ျခင္း ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ မိသားစု တစ္ခုဘဲ" ထူထပ္သည့္ အေျခအေနကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ ထူးျခားခ်က္ အစားအစာပြဲတြင္ ပစည္း၊ ဗီဒီယုိ၊ ဓါတ္ပံု၊ တုိက္ရုိက္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ "ၾကည့္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ ကစားျခင္း" စသည့္ဘက္တြင္ ယူနန္ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ညိႇဳ႕ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္