သယ္ဟြန္သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၁.၃၅)သန္းအား ဧည့္ခံၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ခရီးသြားျခင္း စည္ကား

2019-02-11 14:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

65463

65283_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ သယ္ဟြန္ ျပည္နယ္ခြဲသည္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၁.၃၅)သန္းအား ဧည့္ခံ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၃.၁၂)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း ၀င္ေငြ အယြမ္(၁.၂၃၅)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၃.၅၂)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသ ခရီးသြားျခင္း၊ ကုိယ္ေမာင္းျခင္း ခရီးသြားျခင္း၊ ေအးခ်မ္းကုိ ေရွာင္တိမ္းျခင္း ခရီးသြားျခင္း စသည္တုိ႔ရွိသည္။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ သယ္ဟြန္ ျပည္နယ္ခြဲ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း ေပါင္းစပ္ တုိးတက္မႈ၏ ကုန္ကစည္း လုပ္ငန္းသစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္ခဲပါသည္။ အျခားေဒသ ခရီးသည္တုိ႔ ကုိယ္ေမာင္းျခင္းျဖင့္ သယ္ဟြန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္သည့္လူ မ်ားလာၿပီး ကူမင္း၊ ဆန္တူး၊ ဆြန္ခ်ိန႔္၊ ေကြ႕က်ိဴး ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ခရီးသည္တုိ႔ အမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္ျပညနယ္က အစည္ကားဆံုး နယ္စပ္ေဒသ ခရီးသြားျခင္းျပည္နယ္ခြဲ ျဖစ္သျဖင့္ သယ္ဟြန္ျပည္နယ္ခြဲသည္ ယႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ (၁)ေန႔သာ ခရီးသြားျခင္း ဆက္လက္စြာ စည္ကားလွ ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ ကေန ၁၀ရက္ေန႔ အထိ သယ္ဟြန္ျပည္နယ္ခြဲသည္ နယ္စပ္ေဒသ (၁)ေန႔သာ ခရီးသြားျခင္း အဖြဲ႕ (၁၂၀၂)ဖြဲ႕၊ လူ(၇၇၁၅)ေယာက္ ကုိ ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္လွ်င္ (၃၂.၄)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ အႏွစ္ႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ရာတြင္ သယ္ဟြန္ျပည္နယ္ခြဲ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္လက္စြာ က်င္းပၿပီး ထူထပ္သည့္ အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာ၀ အေျခအေန၊ ထြန္းေတာက္ေသာ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသၿပီး နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အေျခအမ်ဳိးကုိ ထူထပ္ေစ အမ်ားႀကီး ျပည္္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသည္တုိ႔အား ဆြဲေဆာင္ ပါသည္။

မန္ဟြန္ ေရႊေစတီက မီးထြန္း ဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနား၊ ယင္က်န္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ပန္းေတာ္ ေက်းရြာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ လွ်ံေဟ "တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး အေျခအမ်ဳိး" ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပပြဲ၊ က်ဴေဘာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဟာင္း အစားအစာေစ်း ျပသေရာင္းခ်ျခင္း၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အႏုပညာျပမႈ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈလည္း မ်ားျပားေသာ ခရီးသည္တုိးအား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ခရီးသည္တုိ႔သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္