လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ပုိးအမ်ဳိး(၁၀၀) ထမင္းစားပြဲကုိ က်င္းပ ပုိး(၁)တန္ခ်ိန္ကုိ အခမဲ့ စားႏုိင္

2019-01-28 11:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

57688

57687

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) လစ္က်န္းၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္အထပ္ထပ္ ဝုိင္းခံၿပီး ေဒသေနရာမ်ားတြင္ ပုိးကုိစားျခင္း ဓေလ့ထံုးစံကုိ ရွိေန စားၾကည့္ေကာင္းသည့္ ပုိးေကာင္ေၾကာ္ျခင္းသည္ ထမင္းစားပြဲတြင္ မရွိမျဖစ္သည့္ အစားအစာ ျဖစ္ပါသည္။

လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ခ်ိန္းကူခ်ိန္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ပုိးအမ်ဳိး(၁၀၀) ထမင္းစားပြဲကုိ က်င္းပၿပီး တရုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီးမွ ခရီးသည္တုိ႔သည္ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၅၀)ရွိသည့္ စားပြဲႀကီးကုိ ဝုိင္းၿပီး ပုိး(၁)တန္ခ်ိန္ကုိ ျမည္းစား ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးျခားသည့္ အစားအစာ ဓေလ့ထံုးစံကုိ ခံစားပါသည္။ အႀကိမ္ ပုိးအမ်ဳိး(၁၀၀) ထမင္းစားပြဲတြင္ က်ဳိင္းေကာင္၊ ဝါးပုိး၊ ပုစဥ္း၊ ႏံွေကာင္၊ ပုိးမွင္ေကာင္တံုးလံုး၊ ကင္း စသည့္ ပုိးေကာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ပုိးေကာင္ကုိ ပထမအႀကိမ္ ျမည္းစားၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ပုိးေကာင္၏ အရသာကုိ ထူျခင္းသည္ဟု ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ခရီးသည္တုိ႔သည္ စဥ္းစားရန္ခက္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ေန႔တြင္းတြင္ (တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ကေန တရုတ္သကရာဇ္ ပထမလ လျပည့္ေန႔ အထိ) လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ခ်ိန္းကူခ်ိန္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ခရီးသည္တုိ႔အတြက္ ပုိးေကာင္ မဂၤလာအိတ္ အခု(၁၀၀၀)ကုိ ကမ္းလွမ္းၿပီး ႏႈိးဆြမႈ၊ စိန္ေခၚမႈကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သည့္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ လက္မလြတ္သြားပါ။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္