ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း တန္ထုိးအယြမ္ (၈)သန္းေက်ာ္ ရရွိ

2019-01-23 17:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ (ေဆာင္းရာသီေစာပုိင္း အထူးပြဲ) လွည့္လည္ျခင္း ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ လယ္ထြက္ပစည္း စင္တာ လက္ကားေရာင္းေစ်း က်င္းပၿပီး (၃)ရက္ၾကာ က်င္းပ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါသည္။

အႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထြက္ကုန္ေရး ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးကုိ ၾကံ့ခုိင္ၿပီး ႏွစ္ေနရာ၏ ကုိယ္ကုိကုိယ္ သယံဇာတပစည္း ႏွင့္ အားသာမႈကုိ ျဖည့္စံုစြာ ထုတ္ေဖာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ေရရွည္၊တည္ျငိမ္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ကုိ တည္ေထာင္္ၿပီး ႏွစ္ေနရာ၏ အတူတူ တုိးတက္သည့္ ေျခလွမ္းကုိ ျမန္ေစပါသည္။

ဤအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ေစ်းသုိ႔ ေရာက္သည့္ ပုိႀကီး တံတားကုိ တည္ခင္းၿပီး ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းအတြက္ လံုျခံဳ၊ ယံုၾကည္အားကုိး၊ အရင္းႏွီးဆံုး၊ စိတ္ခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ကမ္းလွမ္း၍ ႏွစ္ေနရာ လုပ္ငန္းဌာန အၾကား၊ ကုန္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း အၾကား၊ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ေစ်းအၾကား အကြာအေဝးကုိ ပုိမုိနီးလာ၍ လယ္သမားတုိ႔ ေက်နပ္ေစၿပီး၊ လုပ္ငန္းဌာန ေက်နပ္ေစၿပီး၊ ဝယ္ယူသူ ေက်နပ္ေစသည္ကုိ အေကာ္အထည္ေဖာ္ျပပါသည္။

ဤအႀကိမ္ လွည့္လည္ျခင္း ျပပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းဌာန (၃၃)ခုအား ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပသကာ ျပပြဲကုိ ပါသင္သည့္ လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း ကုန္သည္တုိ႔သည္ ေလ့လာ ဖလွယ္ႏုိင္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ ဝယ္ယူျခင္း ကုန္သည္ (၅၁)ခု သည္ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ ပါသည္။ ပဏာမ စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ ဤအႀကိမ္ လွည့္လည္ျခင္း ျပပြဲ လႈပ္ရွားမႈ ေကာင္းမြန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီး ေခ်င္းခ်ျခင္း ကုန္သည္ ႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း ကုန္သည္ အတြဲ(၇)တြဲသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အတည္ျပဳၿပီး စားခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း တန္ဖုိး အယြမ္ (၈)သန္းေက်ာ္ ရရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္