ရွိန္းလန္ဖလား ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း လူသိရွင္းၾကားျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ ယူနန္ပုိင္း ေဟြေဇၿမိဳ႕တြင္ စတင္

2019-01-23 17:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00300341913_5c9a197b

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  အရွတြင္ ပမာဏအႀကီးဆံုး ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း အုိင္ပီ ၿပိဳင္ပြဲ "၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရွိန္းလန္ဖလား ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း လူသိရွင္းၾကားျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ" ယူနန္ပုိင္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ေဟြေဇၿမိဳ႕ တဟုိင္ေဆာင္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကြင္း၌ က်င္းပၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုး ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းၿပိဳင္ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပပါသည္။

ယခင္က ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ထက္လွ်င္ အႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲ အဆင့္ တက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ကေန ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ က်င္းပ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကြင္း အခု(၄၀)တြင္ က်င္းပၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမား အေယာက္ (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္ ခန႔္မွန္းၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေငြ အယြမ္ (၁)သန္း ေက်ာ္လႊာပါသည္။

အႀကိမ္ ယူနန္ပုိင္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုက ေနရာအသီးသီးမွ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ယူနန္ေဒသခံ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကုိ စိတ္၀င္စားသူတုိ႔ကုိလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူငယ္တုိ႔သည္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကုိ စိတ္၀င္စား ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ တရတ္္ႏုိင္ငံ အားကစားဌာနခ်ဳပ္မွ ေဆာင္းရာသီ အားကစား စင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လူထုေကာင္းစားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါမည္။

ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေဟြေဇၿမိဳ႕ တဟုိင္ေဆာင္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကြင္း ယူနန္ျပည္သူ႔၏ ျပည္သူျပည္သား ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပမည္ စီစဥ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆီးႏွင္းသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ စသည္တုိ႔ကုိ က်င္းပ ပုိမ်ားသည့္ ယူနန္သားသည္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္ေစပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္