တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခင္မင္မႈ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

2019-01-22 17:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

55116

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္မႈ ကို ျပသေသာ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ၾကဟု နာမည္ ေပးထားေသာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အႏုပညာ ဖလွယ္ျခင္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အႏုပညာရွင္တုိ႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ျပသမႈအားျဖင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သား ခင္မင္မႈ အေနအထားကုိ ျပသ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ အေဖာ္ေကာင္း၏ ဆက္ဆံေရးကုိ တင္ျပပါသည္။

55110

ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း တရုတ္ေႏြဦးပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပပါသည္။ အႀကိမ္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္မႈ အၾကား ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းရွိသည့္ ခ်စ္ခင္းရင္းႏွီးေရး ဆက္သြယ္ျခင္းသမုိင္း ႏွင့္ ထူထပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဝန္ေဆာင္သည့္ အျပင္ တရုတ္ ျပည္သူျပည္သား၏ ထူထပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ကမ္းလွမ္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ နီးလာျခင္း၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆုေတာင္းျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးသည့္ ညပြဲ ျဖစ္သည္၊ ျပသမႈသည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု" တည္ေထာင္ျခင္းကုိ တံု႔ျပန္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ရင္ဖြင့္သံကုိ ဆုိဆုိျပသည္၊ ျပသမႈ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေနာ္တုိ႔ ထြက္မသြားခ်င္ပါ ညပြဲတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္ကုိ ျပန္ေျပာင္းေတြးဆသည္ စသည္တုိ႔ကုိ ျမန္မာ့ အဘက္ဘက္သည္ အႀကိမ္ ညပြဲကုိ ျမင့္မားစြာ အကဲျဖတ္ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔သည္ တရုတ္ ႏွင့္ ယူနန္ကုိ ပုိမုိနားလည္ လာၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ဖလွယ္ျခင္းလည္း ပုိေကာင္းလာျခင္း လကဏာကုိ ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ျမန္မာ့ ကုန္သည္ ရီရီ၀င္းသည္ လႈိက္လွဲတက္ႂကြစြာ ေျပာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္