ယူနန္္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိႀကိဳဆုိ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းပြဲကုိ ကူမင္း က်င္းပ

2019-01-22 16:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္သုိ႔ ျပန္သည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိႀကိဳဆုိ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္ပခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းကုိယ္စားလွယ္၊ ေကာလိပ္ ႏွင့္ သိပၸံေက်ားင္းမ်ားမွ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းဌာန ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ဆုိင္ရာ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား ႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည့္ တရုတ္သုိ႔ ျပန္သည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား ႏွင့္ သူ႔မိသားစုတုိ႔ လူအေယာက္ (၃၀၀)ခန႔္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ တက္ေရာက္ပါ၀င္ ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ စီးပြးေရး တုိးတက္မႈကုိ ဝန္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပညနယ္ရပ္ျခင္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စနစ္တက် ႏုိင္ငံေရးကုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္း တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊လူမႈေရးကုိ တည္ေထာ္ျခင္း၏ အထူး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖည့္စံုစြာ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တရုတ္ကုန္သည္ပြဲကုိ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ ဖန္တီးခ်က္လုပ္ငန္းစတင္ တည္ေထာင္ျခင္း အဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွျပန္သည့္ တရုတ္သား အဖြဲ႕ကုိ တည္ေထာင္၍ တရုတ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသား စိတ္ေကာင္း ပြင့္လင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္း ခရီးသြားျခင္း" ျမန္မာႏုိင္ငံအပုိင္း လူထုေကာင္းစာေရး စသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၿပီးဆံုးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္