ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Nakhon Pathomၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿမိဳ႕ ဖြဲ႕

2019-01-21 17:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔ ကေန ၁၄ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ Nakhon Pathomၿမိဳ႕ကုိ လည္ပတ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ Nakhon Pathomၿမိဳ႕ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမတႏုိင္ငံ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Nakhon Pathomၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿမိဳ႕ ဖြဲ႕ျခင္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿမိဳ႕ကုိ တရား၀င္ ဖြဲ႕ထားပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ Nakhon Pathomၿမိဳ႕သည္ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယခု ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ အေမရိကန္ တကဆက္ ျပည္နယ္ခြဲ Tylerၿမိဳ႕သည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿမိဳ႕ ဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ယခုတြင္ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ Nakhon Pathomၿမိဳ႕ ေျပာျပၿပီး အႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ အခါအခြင့္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ ခ်စ္ခင္း ရင္းႏွီးစြား အျပန္အလွန္ လည္းပတ္ျခင္း တုိးျမႇင့္ၿပီး ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ စီးပြါးေရး၊ ယဥ္းေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ခရီးသြားျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သိပံပညာေရး၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး စသည့္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ပါသည္။

ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ လည္ပတ္ရာတြင္ ဘန္ေကာက္ေဆးရံု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ အႏုပညာ တကသုိလ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၿပီး အနာဂတ္တြင္ သက္ဆုိင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာတူညီ ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္