ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကုိ လာကူးၾကေအာင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခု(၁၀၀)ေက်ာ္ စီစဥ္

2019-01-21 17:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ ကေန ေဖေဖၚဝရီလ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ရွားမႈ တသီတတန္းႀကီး (၁၀)ခု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ အခု (၁၀၀)ေက်ာ္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ခရီးသည္းတုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ ကူးပါသည္။

"ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ျခင္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ကုိ ကူးျခင္း" ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေနေရာင္ထုိးျခင္း၊ ႐ႈခင္းၾကည္႐ႈျခင္း၊ ေရပူစမ္းစိမ္ျခင္း၊ စင္ေရာ္ကုိ အစားေကြၽးျခင္း၊ ပန္းမန္မ်ား ႐ႈစားျခင္း၊ ေဂါက္သီး ကစားျခင္း၊ စုိေျမ လည္ပတ္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း စိတ္၀င္စားသူတုိ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ကုိယ္ေမာင္း ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ လူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာ၀ အေျခအေနကုိ ခံစားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ (၁၀)ခု စီစဥ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕၊ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဌာန အသီးသီး တုိ႔သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ အခု (၁၀၀)ေက်ာ္ စီစဥ္ထားပါသည္။

"ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ျခင္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ကုိ ကူးျခင္း" ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေႏြဦးၿမိဳ႕၏ ရာသီဥတု အားေကာင္းမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ခရီးသြားျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကုိ တည္ေထာင္ျခင္းကုိ ပုိမုိ တြန္းအားၿပီး ေဆာင္းရာသီ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း ကုန္စည္ပစည္းကုိ ျပည့္စံုကာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ျဖည့္စံုစြာ တုိးတက္မႈ တြန္းအားၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း အထြက္အထိပ္သစ္ကုိ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သည္း ဆင္ႏႊဲ ပါသည္။ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း အျပင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္လည္း အ၀င္လက္မွတ္ အက်ဳိးထူးရရွိျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္