"ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တရုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေမလတြင္ စတင္မည္

2019-01-21 17:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တရုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကုိယ္ေမာင္းျခင္းျဖင့္ ေမလတြင္ ယူနန္မွစ ထြက္ၿပီး ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနရာ (ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္၊ ထုိင္ဝမ္း ပါ၀င္ျခင္း) (၃၁)ခုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ပါမည္။ တရုတ္ျပည္တြင္း "ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ တရုတ္ကုိ လည္ပတ္ျခင္း" လႈပ္ရွားမႈ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ကုိယ္ေမာင္ျခင္း အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ ေမာင္းထြက္သည္ ခန႔္မွန္း "တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္ ပါျခင္း ပဲရစ္သုိ႔ ကုိယ္ေမာင္း သြားျခင္း" လႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝါဒျဖန႔္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမာသုိ႔ ယူနန္ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ ကုန္ပစည္းကုိ ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပည္တြင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကုိယ္ေမာင္းျခင္း အဖြဲ႕သည္ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕တုိင္း၌ "စစ္မွန္ေသာ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ နားလည္ျခင္း" ဖုိရမ္ ႏွင့္ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္း၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ျမည္းစားပြဲ၊ ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ တံဆိပ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပၿပီး ျပည္ပ ေရာက္ရာတြင္ Ulan Bator၊ ေမာ္စကုိ၊ Minsk၊ ဝါေဆာ၊ Frankfurt၊ အမ္စတာဒမ္၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ပဲရစ္ စသည့္ အဓိကၿမိဳ႕တြင္ "ႏိ္ုင္ငံတကာ လူငယ္ လက္ဖက္ရည္ ပါတီ တစ္ခု လက္ဖက္ေျခာက္ စံခ်ိန္ ပါရဂူ ဖုိရမ္ တစ္ခု လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ တစ္ခု လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသပြဲ တစ္ခု" လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္ တရုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္ အထူးသျဖင့္ ယူနန္ ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ ယူနန္ ခရီးသြားျခင္း ယဥ္းေက်းမႈ ကုန္စည္ပစည္းကုိ ကုိယ္ေမာင္းျခင္း လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာသုိ႔ ျပည့္စံုစြာ ျပသျခင္း ႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီ ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ အမ်ားထြက္ကုန္သည့္ ႏီုင္ငံႀကီး ျဖစ္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္း၊ ထြက္ကုန္ အေရအတြက္သည္ ကမာေပၚတြင္ ပထမအဆင့္ တည္ရွိ ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ထြက္ကုန္သည့္ ျပည္နယ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ကမာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား လွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာေစ်းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္ တံဆိပ္ မရွိၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကိမ္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္ ႏုိင္ရန္ ယူနန္ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကုိ တည္ျငိမ္းပါသည္။အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္