တရုတ္ႏွစ္သစ္ နီးလာၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ Tuber melanosporumကုိ ေစ်းေကာင္း၍ အျမင့္ဆံုး အဖုိးသည္ (၁)ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၇၀၀)ခန႔္

2019-01-21 17:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

53571

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ႏွစ္တုိင္း ႏုိ၀င္ဘာလ ကေန ေနာက္တစ္ႏွစ္ မတ္လ အထိ Tuber melanosporumကုိ ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတြင္ ေစ်း၌ လက္ဆတ္သည့္Tuber melanosporumကုိ ေရာင္းခ်ေနၿပီး အဖုိးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ အယြမ္(၁၀၀)ခန႔္ တုိးျမႇင့္လာ၍ (၁)ကီလုိဂရမ္ အယြမ္း(၆၀၀) ကေန (၇၀၀)အထိ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္သည္ ယူနန္ မူေဆြဟြား သဘာ၀ေတာရုိင္း အမႈိေစ်းကုိ လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိပါသည္။

ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ဆင္းလာသျဖင့္ ယခုႏွစ္ Tuber melanosporum၏ အဖုိးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၁)ကီလုိဂရမ အယြမ္ (၅၀)ကေန အယြမ္(၁၀၀) အထိ ေစ်းႀကီးၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ အေျခအေနလည္း သိပ္မေကာင္းပါသည္ဟု ေဟြ႕ေဇၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ ဇူးဇက္မင္းသည္ သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာျပပါသည္။ ေရာင္းခ်သည့္ အေရအတြက္ ဆင္းလာသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ ဝယ္ယူသည့္ အေရအတြက္ ဆင္းလားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္နယ္သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ အေျခအေန တုိးျမႇင့္ေန၍ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ နီးလာသျဖင့္ Tuber melanosporumသည္ သဘာ၀ နာမည္ေက်ာ္အဖုိးတန္သည့္ အစားအစာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူသားတုိ႔ ႀကိဳဆုိ္ ပါသည္ဟု ေနာက္တစ္ေယာက္ ကုန္သည္ မဒမ္ေရာင္သည္ ေျပာျပပါသည္။

Tuber melanosporumသည္ ပမာဏအရ အဆင့္(၄)ခု ခြဲထားၿပီး ပမာဏ(၇)စင္တီမီတာ အထက္ အထူးတန္း ျဖစ္ၿပီး အရည္းအခ်င္း အေကာင္းဆံုး Tuber melanosporumျဖစ္ကာ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ကြန္က်ဴး စသည့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ပမာဏ (၅) စင္တီမီတာ ကေန (၇) စင္တီမီတာအထိ အဆင့္(၁) ျဖစ္ၿပီး ပမာဏ (၃) စင္တီမီတာ ကေန (၅) စင္တီမီတာအထိ အဆင့္(၂) ျဖစ္ၿပီး ပမာဏ (၁) စင္တီမီတာ ကေန (၃) စင္တီမီတာအထိ အဆင့္(၃) ျဖစ္ၿပီး ဤသုိ႔Tuber melanosporumကုိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အဓိက ေရာင္းခ်ကာ ေစ်းတြင္ ဤသုိ႔ကုိ ေရာင္းခ် ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေစ်း၌ Tuber melanosporumသည္ ရင့္သန္ၿပီ၊ ေစ်းတြင္ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း Tuber melanosporumကုိ အငယ္ဆံုး ကီလုိဂရမ္(၁၀၀)ေက်ာ္၊ အမ်ားဆံုး ၄-၅ တန္ခ်ိန္ ရွိကာ အမ်ားဆံုး ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ကြန္က်ဴး စသည့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ပါသည္။ ေဒသခံ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အတြက္ ယခုသည္ Tuber melanosporumကုိ စားသည့္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္