၂၀၁၉ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မီးထြန္းပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ မီးထြန္းၿပီး ၂၅ရက္ေန႔တြင္ တကြန္းဥယ်ာဥ္တြင္ မီးထြန္းပြဲကုိ လည္ပတ္

2019-01-21 16:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

54878

54882

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) မီးထြန္းပြဲကုိ လည္ပတ္ျခင္းသည္ တရုတ္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကူးသည့္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ "တကြန္းဥယ်ာဥ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ပထမလ လျဖည့္ေန႔ပြဲေတာ္ မီးထြန္းပြဲ" သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူၿမိဳဉားတုိ႔ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔ ကေန မတ္လ ၂၄ရက္ေန႔ အထိ တကြန္းဥယ်ာဥ္တြင္ ထပ္မံခ်ိန္းထား ပါမည္။ ဥယ်ာဥ္တြင္ ဒုိင္ယာမီတာ (၈)မီတာ၊ အျမင့္ (၁၂)မီတာ ရွိသည့္ လမင္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး "လမင္းသည္ တုိက္တာကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း" ထူးျခားသည့္ ႐ႈခင္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။ တကြန္းဥယ်ာဥ္၌ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔ညတြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မီးထြန္းပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ မီးထြန္းၿပီး အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ျခင္း ႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာ ခံစားခ်က္ ေကာင္းမြန္လွပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ တကြန္းဥယ်ာဥ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကြန္းဥယ်ာဥ္ က်ဴးလစ္ပင္ပန္းျပပြဲကုိ က်င္းပၿပီး က်ဴးလစ္ပင္ပန္း အမ်ဳိး(၃၇)မ်ဳိး အပင္(၁.၂)သိန္းကုိ ျပသ၍ ေရွာက္ခ်ဳိသီး အေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ခရမ္းႏွင့္ အမည္းေရာင္ စသည့္ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ေန႔တြင္ က်ဴးလစ္ပင္ပန္းကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္ အျပင္ ညတြင္လည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းတြင္ က်ဴးလစ္ပင္ပန္းကုိ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ၿပီး တုိ႔ျပင္ တကြန္းဥယ်ာဥ္မွ ကြန္းက်ား အခန္း၊ ယြန္ယိန္စရပ္တြင္ တရုတ္ျဒပမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကတ္ေက်းညႇပ္ စကၠဴ အလွပစၥည္း အႏုပညာ ႏွင့္ တရုတ္ ရုိးရာ ႏွစ္သစ္ကူး မဂၤလာပန္းခ်ီကား လက္ေရးစာမႈ ျပပြဲကုိ က်င္းပၿပီး ခရီးသည္တုိ႔သည္ ထူတပ္သည့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၏ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ခံစားေစပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္