အာရွတုိက္ အႀကီးဆံုး ေတာင္ျမင့္ႏွင္းေလွ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပမည္

2019-01-21 17:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

52797

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရွင္းလန႔္ဖလား ေတာင္ျမင့္ႏွင္းေလွ်ာစီး အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲ” ယူနန႔္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ေဝွ႔ဇယ္တဟုိင္ေဇာင္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္း၌ က်င္းပမည္။ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပသည့္ ေတာင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္၊ ဤၿပိဳင္ပဲြသည္ တစ္ျပည္လံုး ေနရာအသီးသီးမွ လာေသာ အားကစားသမားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ပါဝင္လာမည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ စုစုေပါင္းဆုေငြသည္လည္း အယြမ္တစ္သန္း ေက်ာ္လြန္မည္။ အခုတေလာ၊ ယူနန႔္ၿပိဳင္ပြဲသည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း လက္ခံေနပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔အထိ၊ ေပးသြင္းသည့္ လူသည္ အေယာက္ (၄၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္ခံ ႏွင္းေလွ်ာစီးႏွစ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

52800

ရွင္းလန႔္ဖလား ေတာင္ျမင့္ႏွင္းေလွ်ာစီး အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ၍ အာရွတုိက္ အႀကီးဆံုးေသာ ႏွင္းေလွ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲကုိ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္စြာ ထုလုပ္ပါသည္။ သစ္လြင္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လအထိ က်င္းပ၍ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္း အခု(၄၀)ကုိ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သည့္ အားကစားသမားမ်ားသည္ အေယာက္(၅)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္၍ စုစုေပါင္းဆုေငြသည္ အယြမ္တစ္သန္း ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

52798

ၿပိဳင္ပြဲသည္ က်ား၊ မ ပ်ဥ္တစ္ခ်ပ္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ ပ်ဥ္ႏွစ္ခ်ပ္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း အစီအစဥ္ (၄)ခုကုိ စီစဥ္၍ အမ်ဳိးအစားသည္ ေနရာလုိက္ၿပိဳင္ပဲြ၊ လူထုေကာင္းစားေရး ၿပိဳင္ပြဲ၊ သမူဟႏွစ္ဆျပဳျခင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဗုိလ္လုပြဲ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လူငယ္မ်ားသည္ ေတာင္ျမင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း ႏွစ္သက္မႈကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ သည့္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အားကစားဌာနခ်ဳပ္ ေဆာင္းရာသီ အားကစားစင္တာ ဆီးႏွင္းဌာနႏွင့္ လူထုေကာင္းစားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္စြာ က်င္းပမည္။

52799

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပျခင္းသည္ ေဝွ႔ဇယ္ တဟုိင္ေဇာင္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္း၏ တည္ေဆာက္ေရး၊ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ မခြဲျခားႏုိင္ေပ။ ယူနန႔္ၿပိဳင္ပြ၏ က်င္းပရာေနရာ အျဖစ္၊ ဤေနရာ၏ ဆီးႏွင္းသိမ္းဆည္းခ်ိန္သည္ အရက္(၁၀၀)မွ (၁၂၀)အထိ ၾကာရွည္ႏုိင္သည့္အျပင္ ျဖည္းျဖည္းညႇင္းညႇင္း ျမင့္ခ်ည္နိမ့္ခ်ည္ ျဖစ္ေသာ ေတာင္ေစာင္းသည္ သဘာဝ ႏွင္းခဲျပင္ ေလွ်ာစီးလမ္းေၾကာင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္လာေစ၍ သီးျခားၿပိဳင္ပဲြကုိ က်င္းပသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိပါသည္။ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္းတြင္ ဆီးႏွင္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္း အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၂၃)ေသာင္း၊ ဆီးႏွင္းကစားျခင္း အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၃)ေသာင္း ရွိ၍ အခုတေလာ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသ တြင္ ဆီးႏွင္းလႊမ္းေျမ၏ အက်ယ္အဝန္း အႀကီးဆံုးေသာ ႏွင္းေလွ်ာစီးကြင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္