ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

2019-01-16 08:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

52998

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ က်င္းဟံုၿမိဳ႕ ေကာက္ကြၽံဳးဆစ္ေဆာင္က်င္၌ က်င္းပမည္။ ပြဲက်င္းပရာတြင္ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး အလွျပကား လည္ပတ္ျခင္း၊ ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းျခင္း၊ တုိင္လူမ်ဳိးအဆိုအကျပသျခင္း၊ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈျပသျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ မီးက်ည္မီးပန္းပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖလွယ္ရန္ စုစည္းလာမည္။

53000

ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ မ်ားျပားေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ဆြဲေဆာင္၍ ေကာက္ကြၽံဳးဆစ္ေဆာင္က်င္သုိ႔ စစ္မွန္ေသာ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး၏ လူမႈ ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေနကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား လ်က္ရွိသည္။ အခုတေလာ၊ ဤယဥ္ေက်းမႈပဲြသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ကုိယ္စားအျပဳႏုိင္ဆံုးေသာ လက္ေနရာတုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈပြဲ တစ္ပြဲျဖစ္ရန္ တျဖည္းျဖည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္