ကူမင္းၿမိဳ႕ ဒဟတ္သတုိင္းပန္း

2019-01-16 17:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

47751

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ရာတီဥတုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ မတ္လကုိ အမဲတမ္းလုိ၍ ပန္းမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ ပြင့္ဖူး၍ ရာတီေလးပါးသည္ ေႏြဦးရာသီ လုိပါသည္။ ေႏြဦးၿမိဳ႕ကုိ ခ်ီးက်ဳိးသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လံုး ပန္းပြင့္ျခင္း ရွိပါသည္။ ေဆာင္းရာသီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဒဟတ္သတုိင္းပန္းသည္ တစ္ပြင့္ၿပီးတစ္ပြင့္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူး၍ အလြန္ သာယာလွပပါသည္။ ၎အနက္၊ ဟြန္ထာအေနာက္လမ္း ႏွစ္ဖက္တြင္ ဒဟတ္သတုိင္းပန္း တစ္ရာေက်ာ္သည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ပြင့္ဖူး၍ ပန္းေရာင္ေသာ ပန္းလမ္း တစ္ေၾကာင္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

47752

47753

47754

47755

47756

47757

47758

47759

47760

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္