၂၀အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

2019-01-16 11:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းတ်ိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၁၉အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ပန္းမန္ လက္လီေရာင္းလုပ္ငန္း ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏုိ္င္ငံတကာ အိမ္ေထာင္စု ပန္းမန္ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး ျပပြဲကုိလည္း က်င္းပမည္။

အဓိက ျပသရာေနရာကုိ ကူမင္းတ်ိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ ေထာင္လုိက္ သည့္အျပင္ ေနရာခြဲကုိ တုပ္နန္ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္လုပ္ငန္းဇုန္နယ္၊ ယူနန္ (ဟံုဟယ္) ေခတ္မီ ပန္းမန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဥယ်ာဥ္၊ လစ္က်န္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျမင့္မားေသာ ေခတ္မီ ပန္းမန္လုပ္ငန္းဇုန္နယ္၊ စံုမင္း ပန္းမန္စံျပဇုန္နယ္၊ မာလံု ေခတ္မီ ပန္းမန္စုိက္ပ်ဳိးေရး ဥယ်ာဥ္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ပန္းမန္ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနယ္ေျမမ်ား၌ ေထာင္လုိက္မည္။

ဤအႀကိမ္ ပန္းမန္ျပပြဲ၏ အိမ္တြင္းျပခန္းေနရာ၏ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၅)ေသာင္းရွိ၍ ျပခန္းေနရာ (၁၆၅၂)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ တစ္ခု၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ (၉)စတုရန္းမီတာ ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ စံျပျပခန္းေနရာ (၃၁၆)ခု၊ ထူးထူးျခားျခား တပ္ဆင္မြမ္းမံသည့္ ေဒသ (၂၃၂)ခု၊ ထူးထူးျခားျခား တပ္ဆင္မြမ္းမံသည့္ ျပခန္းေနရာ (၁၃၃၆)ခုကုိ ပါဝင္မည္။ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ပါဝင္မည့္ လုပ္ငန္းသည္ အခု(၅၀၀) ေက်ာ္လြန္၍ သီးျခားကုန္သည္သည္ အေယာက္(၃)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္မည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ နယ္သာလန္၊ အေမရိကန္၊ အစၥေရး စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ေခၚ၍ ပါဝင္လာမည္။

ျပပြဲသည္ တစ္ကမၻာလံုး အႀကီးဆံုးေသာ ျပသေရးႏွင့္ စည္းေဝပြဲကုိ ဦးစီးက်င္းပသည့္ Reed Exhibitions ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျပင္ပ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ကုန္သည္မ်ားသတင္း ျပင္ညီစင္ကုိ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳ၍ အခု ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိလံဘီယာ၊ ကင္ညာ၊ အီေကြဒုိ၊ အီတလီ၊ ထုိင္း စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳ၍ ကူမင္းပန္းမန္ျပပြဲကုိ ျပန္ၾကားပါၿပီ။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပန္းဆုိင္၏ ကုန္သည္ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္ (၂)ေထာင္ ဖလွယ္ပြဲ၊ သံတမန္အရာရွိႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သည္မ်ား ယူနန္ပန္း ႐ႈစားျခင္းအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ သစ္သြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ဳိးအစား ထုတ္ျပန္ပဲြ၊ သီးျခားဖုိရမ္ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္