ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာခ မလုိျခင္း ေပၚလစီကုိ ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ပုိရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္

2019-01-16 11:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာခ မလုိျခင္း ေပၚလစီကုိ ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ပုိရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤေပၚလစီကုိ အဆင္ေျပ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ခြင့္ရက္ကာလတြင္ ခရီးထြက္သည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိပါသည္။ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာခ ဘတ္ေငြ(၂)ေထာင္ မလုိ၍ အခုတေလာ တရုတ္ယြမ္ေငြ၏ ေငြလဲႏႈန္းအရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ တစ္ႀကိမ္ အယြမ္(၄၂၀) ေခြၽတာႏုိင္ပါသည္။

အခုတေလာ၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ ခြင့္ရက္ကာလတြင္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံေရာက္ အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးထြက္ျခင္း၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ အယြမ္(၈)ေထာင္ ျဖစ္၍ လြတ္လပ္သည့္ ခရီးသြားလာေရး၏ တန္ဖုိးသည္ အယြမ္(၆)ေထာင္ ျဖစ္၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ က်ဆင္းလာပါသည္။ ဤေစ်းႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ စလံုးထဲတြင္ ပုိနိမ့္ေသာ တည္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အဓိက ခရီးသြားၿမိဳ႕စလံုးတြင္ တုိက္ရုိက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ခရီးသည္မ်ား အႀကိဳက္ဆံုးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ တစ္ခု ျဖစ္လာေစပါသည္။ စာရင္းအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားသည့္ တရုတ္ခရီးသည္ အေယာက္(၁၀)သန္းကုိ ပထမအႀကိမ္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာခ မလုိျခင္း ေပၚလစီကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ မ်ားျပားေသာ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာခ မလုိျခင္းသည္ ခရီးသြားလာေရး အမ်ားဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ တန္းစီျခင္း အေျခအေန ႀကီးေလားေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တုိးမိသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဗီဇာကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေနာက္ ခရီးထြက္ရမည္ အၾကံေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္