တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ နီးပါးလာ၍ ကူမင္း ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ

2019-01-15 11:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ နီးပါးလာ၍ ကူမင္း ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းေစ်း မ်ားသည္ ဖြင့္လွစ္ပါၿပီ။

ဖန္လံုနယ္ေျမ ေအာင့္စ္တီကြင္းျပင္

အခုတေလာ၊ ေအာင့္စ္တီကြင္းျပင္ ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဝယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ဆာင္ရြက္ပါၿပီ။ ဤႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းပြဲကုိ ဖန္လံုနယ္ေျမ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ ဦးစီးက်င္းပပါသည္။ တစ္ေန႔ ၉နာရီမွ ၁၇နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ က်င္းပမည္။

ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း ျပခန္းတြင္ ထူးဆန္းေသာ ေဒသခံထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သစ္သီးဝလံ၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ၊ သၾကားလံုး စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ႏွစ္သက္ခံသည့္ သြင္းခ်ီလီ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းသည္ အခု က်ဆင္း၍ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၇၈)ယြမ္သာ လုိပါသည္။ ရွန္ဂရီလာ ေအာင္းသားေျခာက္ တစ္လ်န္ (၁၈)ယြမ္မွ အယြမ္(၂၀)လုိ၍ ႏွမ္းစပ္၊ ဇီယာ၊ သဘာဝ စသည့္အရသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ “ဖူ”စလံုး၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ေစာင္ အယြမ္(၁၀)မွ (၂၅)အထိ လုိ၍ စင္တီမီတာ(၂၀)ခန႔္ က်ယ္ဝန္းေသာ ဖလန္နယ္ဂြမ္းထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ အယြမ္(၄၀)ခန႔္ လုိ၍ တျခား ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ မတူေသာ အႀကီးအငယ္၊ ပစၥည္းအရ အယြမ္(၂၀)မွ (၆၀)အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်း ထဲတြင္ ရွပ္အက်ႌ၊ ဂ်ာကင္အက်ႌ၊ ငွက္ေမႊးႏုဝတ္စံု၊ အေနာက္တုိင္းဝတ္စံု၊ ဂြမ္းခံအက်ႌ၊ New Balance အားကစားဖိနပ္ စသည္တုိ႔ကုိ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ ေရာင္းေနပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်း၏ အဝင္ဝတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ လက္ေရးလက္သား၊ ပန္းခ်ီ ႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီတီထြင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ေစ်းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ကူမင္းေဒသခံ အႏုပညာအဖြဲ႕သည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တင္ဆက္ျပပြဲ (၁၀)ႀကိမ္ ျပသပါသည္။ အခ်ိန္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔၊ ၁၂ရက္ေန႔၊ ၁၈ရက္ေန႔၊ ၁၉ရက္ေန႔၊ ၂၅ရက္ေန႔၊ ၂၆ရက္ေန႔၏ ၁၈နာရီခြဲမွ ၂၀နာရီခြဲအထိ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္ေတာ္စိမ္း သိပံၸနည္းပညာျပတုိက္

ကန္ေတာ္စိမ္း သိပံၸနည္းပညာျပတုိက္ ကူမင္း ႏွစ္သစ္ကူးကုန္စၥည္းဝယ္ပဲြသည္ ျပခန္းေနရာ အခု(၁၆၀)ေက်ာ္ စီစဥ္၍ ျပသေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီးမွလာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း နာမည္ေက်ာ္ၿပီး ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဓိက ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ေန႔ ၉နာရီမွ ၁၇နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပမည္။

ျပတုိက္ထဲတြင္ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၃၈)ယြမ္မွ (၆၈)ယြမ္ျဖစ္ေသာ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၃၅)ယြမ္မွ အယြမ္(၅၀)ျဖစ္ေသာ ဝက္သားေျခာက္မ်ား အလြန္ ေရာင္းေကာင္းပါသည္။ ကြန္တြန္း ဝက္အူေခ်ာင္းခ်ဳိႏွင့္ စည္သြတ္ဗူး စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေရာင္းေနပါသည္။ တစ္ကီလုိဂရမ္ (၂၅)ယြမ္ျဖစ္ေသာ ယိရွီးသၾကားမ်ားသည္ ခ်ဳိေမႊးဆိမ့္ႂကြပ္၍ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပား၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ျမည္းၾကည့္ဝယ္ယူ လာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အရံအစားအစာလည္း အလြန္မ်ားျပား၍ ကြာစိစိမ္း တစ္ကီလုိဂရမ္ (၁၅)ယြမ္၊ ကြာစိအယြမ္(၂၀)၊ တလီဇူစန႔္ (ႏုိ႔ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး) အယြမ္(၉၀)မွ (၁၂၀)အထိ၊ ရႊန္းေဝးဝက္ေပါင္ေျခာက္ (၃၉)ယြမ္မွ (၅၉)ယြမ္အထိ၊ ထိန္ခ်ံဳးဂ်င္ဂုိေစ့ (၁၂)ယြမ္၊ နင္ရွေတာရုိင္းဆူးပန္း အယြမ္(၈၀) ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသည့္အျပင္ အဝတ္အစားျပခန္းေနရာတြင္ ေစ်းခ်ဳိေသာ ကက္ရ္ွမီးယားဆိတ္၏ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အေမႊး၊ သားေမႊး စသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

ရွင္းေလာ္စီဝမ္း

ကြၽင့္ဖားရွင္းေလာ္စီဝမ္း ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းပြဲ၏ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ ကြၽင့္ဖားရွင္းေလာ္စီဝမ္း၌ တည္ရွိ၍ ေနရာခြဲသည္ ကြၽင့္ဖား ေရာင္းခ်ေရးစင္တာ၊ ကြၽင့္ဖား လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ေရး ဇုန္နယ္၌ တည္ရွိ ေနပါသည္။ တစ္ေန႔ ၁၀နာရီမွ ၂၂နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္၍ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ က်င္ပမည္။

ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းပြဲတြင္ ထူးဆန္းေသာ အစားအစာ၊ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားေသာ သၾကား၊ အရက္၊ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။

ပြဲက်င္းပရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆပ္ကပ္ပြဲကုိ ကြၽင့္ဖားရွင္းေလာ္စီဝမ္း၊ ကြၽင့္ဖားဇုန္၌ က်င္းပမည္။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ ၁၄နာရီမွ ၂၀နာရီအထိ တင္ဆက္ျပသျခင္း (၃)ႀကိမ္၊ စေနတနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရံုးပိတ္ရက္ ၁၁နာရီမွ ၂၀နာရီအထိ (၄)ႀကိမ္ကုိ ဤေနရာႏွစ္ခု၌ ခြဲျခား က်င္းပပါသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျပည့္စံုေသာ အျပန္အလွန္ျပပဲြႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း က်င္းပ၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသူသည္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႀကိဳဆုိေစပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ထူးဆန္းေသာ အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း စားႏုိင္ပါသည္။ ခ်ံဳခ်င့္ခ်ဥ္စပ္ေသာမႈန႔္၊ ခ်မ္စားနံေစာ္တုိဟူး၊ အဆိတ္သားတံုးႀကီးကင္၊ ေရခဲမုန႔္ႏွင့္ အရပ္စသည့္ေနရာမ်ားမွ ထူးဆန္းေသာ အစားအစာလည္း ရွိပါသည္။

ကူမင္းေတာင္ပုိင္းဘူတာရံု

“ယူနန႔္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ စည္ကားေစရန္၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားျဖင့္ ဆုေတာင္းေမတၲာပုိ႔ျခင္း- ပထမအႀကိမ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းျပပြဲ”ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းေတာင္ပုိင္းဘူတာရံု၌ စတင္က်င္းပ၍ မတ္လဆန္းအထိ က်င္းပမည္။

ဤျပပြဲတြင္ ရႊန္းရႊန္းတင့္တင့္ ေဝေဝဆာဆာရွိေသာ ယူနန႔္ထူးျခားခ်က္ရွိကုန္ပစၥည္း မ်ားမ်ားရွိ၍ ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္း အခု(၃၀၀)ေက်ာ္၊ ျပသသည့္ ကုန္ပစၥည္း အခု(၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ဖန္းရွန္ယိ၊ ရႊန္းထက္၊ ခန္းပန္းေမဝိ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပသလာ၍ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ယူနန႔္ထူးျခားခ်က္ရွိ ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပါလာပါသည္။ ပန္းမုန႔္၊ ယူနန္ဆားနယ္ၾကက္သား၊ ယူနန္ဝက္ေပါင္ေျခာက္ စသည့္ အစားအစာမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ျမည္းၾကည့္ဝယ္ယူပါသည္။

ဤႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်းမ်ား အျပင္ ရံုသစ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်းကုိ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ခြၽင္းယီလမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါၿပီ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၁၃အႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ေႏြဦးကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ၌ စတင္က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္