၁၃အႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ေႏြဦးကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

2019-01-14 18:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

51246

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၃အႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ေႏြဦးကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ စံႏႈန္းျပခန္းေနရာ အခု(၁၈၀၀)၊ ျပသေရး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၅)ေသာင္း ရွိပါသည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ေႏြဦးႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်း ျဖစ္၍ အခမဲ့ ဝင္ႏုိင္ပါသည္။

51247

ထုိအခါတြင္ ျပသေရးေဒသ(၇)ခုသည္ နာမည္ေက်ာ္၍ ထူးဆန္းေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာကုန္ပစၥည္း၊ ေဒသခံထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ သၾကား အရက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္၊ ေနရာအသီးသီးမွ အရသာထူးဆန္းေသာ အစားအစာ၊ အဝတ္အစား၊ ခုတင္ေပၚမွ အသံုးပစၥည္း၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ မေဟာ္ဂနီသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း၊ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ ထူးဆန္းေသာ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ အာဆီယံႏွင့္ ေတာင္အာရွမွ ထူးဆန္းေသာ ကုန္ပစၥည္း စသည္တုိ႔ မ်ဳိးစံုပါသည္။

51248

၎အနက္၊ ျပခန္းနံပါတ္(၁)သည္ ႏုိင္ငံတကာျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပတုိက္နံပါတ္(၄)သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး နာမည္ေက်ာ္၍ ထူးဆန္းေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာ ျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပတုိက္နံပါတ္(၅)သည္ နာမည္ေက်ာ္၍ ထူးဆန္းေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာ သီးျခားျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပတုိက္နံပါတ္(၆)သည္ အစားအစာမပါသည့္ ေပါင္းစုျပခန္း ျဖစ္၍ အထည္ရက္ျခင္းႏွင့္ အဝတ္အစား၊ အိမ္ေထာင္ေနထုိင္မႈသံုးပစၥည္း၊ တန္ဆာ၊ ပြဲေတာ္သံုးပစၥည္း၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း၊ ေႂကြထည္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျပတုိက္နံပါတ္(၇)သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းဌာန စီစဥ္သည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ ထူးဆန္းေသာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ပုိင္းကြင္းျပင္သည္ ေဒသခံ အရသာထူးဆန္းေသာ အစားအစာ၊ သစ္သီးဝလံျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုိကြင္းျပင္သည္ ဘုရားပြဲေစ်းတန္း ႏွစ္သစ္ကူး ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ လႈပ္ရွားမႈျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။

51249

ထုိ႔ျပင္၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံကုိ တူးေဖာ္ၿပီး လူမ်ားဆြဲေဆာင္၍ ျပည္သူလူထုသည္ ေႏြဦးႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၏ အေျခအေန ခံစားေစႏုိင္ရန္ ျပပြဲသည္ ေဒသခံ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လက္မႈအႏုပညာရွင္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ ျပခန္းသုိ႔ တင္ဆက္ျပသ၍ ျပဳလုပ္မည္။ ၎အျပင္၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေနရာအသီးသီးမွ အရသာထူးဆန္းေသာ အစားအစား အမ်ဳိးတစ္ရာေေက်ာ္ ျမည္းၾကည္ႏုိင္မည္၊ ရႊန္းေဝးဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ အမဲသားေျခာက္၊ ခ်ဴက်င့္ဆန္မုန႔္မွ်င္၊ ခ်င့္ဖုန္းေပါက္စီ၊ ယူနန္ေကာ္ဖီ၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္၊ လန္က်ဴေခါက္ဆြဲ၊ ခ်မ္စားနံေစာ္တုိဟူး စသည့္ ထူးဆန္းေသာ အစားအစာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၺာဒီးယား၊ မေလးရွား စသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေမႊးဆန္၊ အသီးေျခာက္၊ အေမႊးနံ႔သာႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ အာဖကန္နစ္စတန္၊ အီရန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစားအစာ၊ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသေရာင္းခ်မည္။

51250

51251

51252

51253

51255

51256

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္