ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္းက ပထမအခု ကားဂိတ္ကုိ စတင္ သံုးျပဳ

2019-01-09 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္းက ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္း ယိန္ေဟကားဂိတ္ကုိ ပံုမွန္စြာ ဖြင့္လွစ္ သံုးျပဳၿပီး တရုတ္ ရထားလမ္း ပုိက္ကြန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည္ ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္း သံုးျပဳသည့္ ပထမအခု ကားဂိတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ယိန္ေဟကားဂိတ္သည္ ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္း အစ ယုိရွီးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ယုိရွီး-မုိဟန္းတြင္ ပထမအခု ကားဂိတ္ ျဖစ္ ကုန္ပစည္း ပုိ႔ေဆာင္ျင္း ကားဂိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကားဂိတ္သည္ ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ပစည္းမ်ားအား ပုိ႔ေဆာင္ ႏွင့္ လမ္းခုလတ္ ရထားေျပာင္းစီး ပါသည္။ ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္း တစ္ခုလံုး ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ယိန္ေဟကားဂိတ္သည္ တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း၏ အေရးပါေသာ ကုန္ပစည္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ဗဟုိ ျဖစ္လာပါမည္။

ယုိရွီး-မုိဟန္း ရထားလမ္းသည္ အေျမာက္ဘက္တြင္ ယုိရွီးၿမိဳ႕မွ စၿပီး အေတာင္ဘက္တြင္ တရုတ္-လာအုိ နယ္စပ္ေဒသ ဆိပ္ကမ္း မုိဟန္အထိ ယုိရွီး၊ ဖူအယ္၊ ဆစ္ဆြမ္းဘန္န စသည့္ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ အရွည္ (၅၀၈)ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူရန္-ယုိရွီး ရထားလမ္း ႏွင့္ တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း ျပည္တြင္း လမ္းကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္ ရထားလမ္း ပုိက္ကြန္ကုိ ျဖည့္စံု ေကာင္းမြန္းျခင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ ခြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဇုန္ ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီးပြါးေရး လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ အေရးပါသည့္ အဓိပာယ္ ရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္