ယူနန္ တကၠသုိလ္တြင္ ျမန္မာ့ တစ္ႏွစ္တာ အေျခအေန ႏွင့္ တရုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပ

2019-01-08 17:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္ တကၠသုိလ္ အဌမအႀကိမ္ ျမန္မာ့ တစ္ႏွစ္တာ အေျခအေန ႏွင့္ တရုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယူနန္ တကၠသုိလ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ အေျခအေန ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈကုိ တိတိက်က် ေဆြးေႏြးခန႔္မွန္း ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အနာဂတ္ကုိလည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္ ပါသည္။ ယူနန္တကသုိလ္၊ ပီကင္တကသုိလ္၊ ခ်င္းဝွာတကသုိလ္၊ က်ိနန္ တကသုိလ္၊ ဖူသန႔္ တကသုိလ္၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ အေရး သုေတသနျပဳရံု၊ အစုိးရ ဌာန၊ လုပ္ငန္းဌာန၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀၀)နီးပါးသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ သုေတသန ဆုိင္ရာ ပါရဂူ ႏွင့္ လူငယ္ ပညာရွင္ (၁၆)ေယာက္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၊ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" စနစ္ေအာက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ တရုတ္ ျမန္မာ စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ဗဟုိျပဳေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ပါ၀င္သည့္ လူတုိ႔ႏွင့္ လႈိက္လွဲစြာ ေဆြးေႏြးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္