၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္႐ႈစားပြဲႏွင့္ ကူမင္း ေႏြဦးႀကိဳရန္ သစ္ခြပန္းျပပြဲကုိ က်င္းပ

2019-01-04 17:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) သယံဇာတပစၥည္း၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္၍ ေက်ာက္ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သစ္ခြပန္းလုပ္ငန္း စည္ပင္သာယာေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ေက်ာက္၊ သစ္ခြပန္း ႏွစ္သက္သူ၏ ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္း အဆင့္အတန္းကုိ တုိးျမႇင့္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အပန္းေျဖမႈဘဝ ႂကြယ္ဝေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျပျပစ္ေသာၿမိဳ႕ျပကုိ တည္ေဆာက္၍ ကူမင္း၏ အမည္ကတ္ျပားကုိ ထုလုပ္ရန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္႐ႈစားပြဲႏွင့္ ကူမင္း ေႏြဦးႀကိဳရန္ သစ္ခြပန္းျပပြဲကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပပါသည္။

ယူနန္သည္ ေက်ာက္မ်ဳိး၊ သစ္ခြပန္းမ်ဳိး သယံဇာတပစၥည္း ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္သည့္ျပပြဲကုိ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္ က်င္းပ၍ ေက်ာက္ျပပြဲ က်င္းပျခင္းမွာ ယူနန္ခ်ီစီေစ်းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္႐ႈစားျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း စင္တာျဖစ္လာ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေက်ာက္ျပပြဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ျခင္း ရွိပါၿပီ။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲ၏ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီသည္ ေသခ်ာေစ့ငုစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ေက်ာက္ေကာင္း အခု(၃၀၀)ေက်ာ္၊ သစ္ခြပန္းေကာင္း အလံုး(၃၀၀)ေက်ာ္ကုိ စုေဆာင္းျပသ၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈသတ္မွတ္၍ ပစၥည္းေကာင္းျပခန္း အျပင္ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ေဖာ္ အလွစုိက္ပန္းအုိးမ်ား ျပခန္း၊ သစ္ကုိင္းပန္းပုႏွင့္ သစ္ကုိင္းပန္းပု လက္မႈအႏုပညာ ျပခန္းကုိ စီစဥ္ပါသည္။ ေက်ာက္၊ သစ္ခြပန္း ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေပၚျပဴလာသိပၸံကုိ ထင္ဟပ္ျပရံုသာမက ေက်ာက္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစံုစံုးကုိ ျပသ၍ ျပပြဲအတြက္ ပုိမုိႂကြယ္ဝေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တုိးျဖည့္ေပးပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ အခု(၂၀)မွလာေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္မ်ား၊ သစ္ကုိင္းပန္းပုျခင္းႏွင့္ လက္မႈအႏုပညာ၊ ေရွးပစၥည္းေဟာင္း၊ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ ေႂကြထည္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ေဖာ္ အလွစုိက္ပန္းအုိး စသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသေရာင္းခ်ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္