ခ်မ္ေဆြေလဆိပ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ျပည္တြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္

2019-01-04 17:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

48138

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ခ်မ္ေဆြေလဆိပ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာ၍ ျပည္တြင္း ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ အမ်ားဆံုးေသာ ေလဆိပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ကူမင္းခ်မ္ေဆြေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍ ျပည္တြင္း ပုိမုိဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာၿမိဳ႕ငယ္၊ ပုိမုိပံုမွန္ေသာၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ခရီးသြားၿမိဳ႕မ်ားကုိ ဖံုးလႊမ္းထားခဲ့ပါသည္၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္း အခင္းအက်င္းသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ- တရုတ္- အိႏိၵယ- ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားကုိ အဓိက ဖံုးလႊမ္းခဲ့ပါသည္၊ တစ္ေလွ်ာက္ (၆၅)ႏုိင္ငံထဲတြင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ အာဆီယံ (၁၀)ႏုိင္ငံ၊ အနာက္အာရွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၊ ေတာင္အာရွ (၅)ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေဒသတြင္း ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွီးဟႏူခ္၊ လန္ခေဝ၊ ပါးထီယာ စသည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ သစ္လြင္ ျဖစ္လွစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္၏ တုိးႏႈန္းသည္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခတၲမႏၵဴ၊ ဒူဘုိင္းသုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ သစ္လြင္ဖြင့္လွစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္တင္ယာဥ္ ေလေၾကာင္းလုိင္း(၈)လုိင္းသုိ႔ တုိးပြားေရာက္ရွိ၍ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးသည္ ၃၆.၅ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ China Southern Airlines Yunnan Branch တရားဝင္ထူေထာင္ ၿပီးေနာက္ ကူမင္းေလဆိပ္၏ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ(၇)ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီသည္ ေလယာဥ္ အစင္း(၂၀၀) နီးပါး ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္