က်င္ဟံုၿမိဳ႕တြင္ ဟာနီလူမ်ဳိးသည္ ကာထန္းဖပြဲကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်င္းပ

2019-01-04 17:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20190102021233183

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) က်င္ဟံုၿမိဳ႕ ဟာနီလူမ်ဳိး ရုိးရာကာထန္းဖပြဲ ေထာပနာျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂ရက္ေန႔တြင္ လန္ျခာျမစ္ေဘး ေကာက္ကြၽမ္းဆစ္ေဆာင္က်င္၌ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊ ဝတ္ေကာင္းဝတ္လွ ဝတ္သည့္ ဟာနီလူမ်ဳိး ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္သည္ လူမ်ဳိးအသီးသီးႏွင့္ ပြဲကုိ အတူတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

20190102021234321

ကာထန္းဖပြဲသည္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲတြင္ ဟာနီလူမ်ဳိး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ က်င္ဟာသည္ က်င္ဟံုၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဟာနီလူမ်ဳိးၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါသည္။

20190102021234450

ဤေန႔တြင္ ေကာက္ကြၽမ္းဆစ္ေဆာင္က်င္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းပင္၌ ေရာင္စံုအလံ မ်ားမ်ားရွိ၍ အလြန္စည္ကား၍ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး မွလာသည့္ ဟာနီလူမ်ဳိး တင္ဆက္ျပသျခင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ဟာနီဝါးဆစ္ဗူးက၊ တုိင္က၊ ေတာဘြဲ႕ စသည္တုိ႔ကုိ အလွည့္က် ျပသခဲ့ပါသည္၊ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ ခဲ့ပါသည္။

20190102021234471

ထုိ႔ျပင္၊ ေဒသထြက္အထူးကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပ၍ လူမ်ဳိးအသီးသီးမွ ရံုးအမႈထမ္းမ်ား၊ လူထုမ်ားသည္ အားပါးတရ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူး၍ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ခြဲခြာၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆို၍ ေကာင္းမြန္လွပေသာ မနက္ျဖန္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ပါသည္။

ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲ အတြင္း ဟာနီလူမ်ဳိး အေယာက္(၂.၁)သိန္း ေနထုိင္ေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္