တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ- ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့

2019-01-04 11:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

47531_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ- ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္ေဒသ မွလာေသာ အားကစားသမားမ်ား (၈၉၀၅)ေယာက္ကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ၿပိဳင္ပြဲကို ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေျပး လူဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေႏြးေထြးမႈအေျပး (၅)မ်ဳိး ခြဲျခားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ေျပးလမ္း (၆.၅)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ား၍ တရုတ္ျပည္တြင္း ေျပးလမ္းသည္ ေရႊလီဆယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ အေပါက္ဝအႀကီး ႏွင့္အငယ္၊ ဆယ္ေကာက္တံတား၊ က်န္းဘ်န္းလမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေနာက္ဆံုး မရသြန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ထက္ဝက္မာရသြန္အဖြဲ႕ တုိ႔သည္ ေရႊလီႏံု႔ေမာ့ကန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပင္ျပင္ထန္ထန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္အားကစားသမား လီစံုက်ယ္၊ ခ်န္က်ားရန႔္တုိ႔သည္ မာအသြန္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၊ မာရသြန္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ပထမဆု ခြဲျခား ရရွိခဲ့ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ “၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဥစၥာဓနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သိပံၸပညာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ” ေဝမွ်ခံစားပြဲ၊ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာ တစ္ႏွစ္တာ ေတြ႕ဆံုပဲြ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္