တရုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဘိဓာန္- လာဟူလူမ်ဳိး စာအုပ္ စတင္ထုတ္ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ကူမင္း၌ က်င္းပခဲ့

2019-01-03 17:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဘိဓာန္- လာဟူလူမ်ဳိး စာအုပ္ စတင္ထုတ္ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ ယူနန္မင္ဆုတကၠသုိလ္ ခ်မ္ကုန္ေက်ာင္းခြဲ စာၾကည့္တုိက္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဘိဓာန္ စာအုပ္ မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ယဥ္ေက်းမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေထာက္ခံသည့္ အေရးႀကီးေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု(၅၅)ခုကုိ ဘက္စံု၊ စနစ္တက်၊ တိက်မွန္ကန္စြာ မိတ္ဆက္သည့္ အႀကီးစား အဘိဓာန္ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဘိဓာန္- လာဟူလူမ်ဳိး စာအုပ္သည္ ယူနန္မင္ဆုထုတ္ေဝေရးဌာန ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေပး၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လာဟူလူမ်ဳိးအတြက္ သုေတသနျပဳသည့္ ပါရဂူ၊ ပညာရွင္ အေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ စီရင္ေရးသားျပဳစုတည္းျဖတ္သည့္ အႀကီးစား အဘိဓာန္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးသည္ ႏွစ္အုပ္ပါဝင္၍ (၅၈၆၅)ပုဒ္၊ စာလံုးအလံုး (၃)သန္းေက်ာ္၊ သရုပ္ေဖာ္ပံု အေစာင္(၁၃၀၀)ေက်ာ္၊ (၁၆၀၆)ခ်ပ္ ရွိ၍ လူမႈေရး၊ ပထဝီအေျခအေန၊ သမုိင္း၊ အဘိဓမၼအတြင္းအေခၚ၊ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ လက္မႈအႏုပညာ၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း၊ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ သမုိင္းဝင္ေနရာ၊ စီးပြားေရး၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အားကစားမႈ၊ သတင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာလံုး၊ စာေပ၊ ပုဂိၢဳလ္၊ ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းအရာ (၂၁)မ်ဳိး ပါဝင္၍ လာဟူလူမ်ဳိး၏ လူမႈေရးဘဝကုိ စနစ္တက်ဘက္စံု ေဖာ္ျပသည့္ ပညာစြယ္စံုက်မ္း တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္