ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္း စလံုးကုိ ဖြင့္လွစ္ပါၿပီ

2018-12-24 12:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး (၄၀)ႏွစ္ထဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိပါသည္။ လမ္း၊ ေရ၊ ေလးေၾကာင္း၊ အင္တာနက္၊ စြမ္းအင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အဆက္မျပတ္ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္ေစပါသည္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ၊ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ေလဆိပ္မ်ားသည္ ေလေၾကာင္းလုိင္း (၄၂၉)လုိင္းကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းစလံုးကုိ ဖြင့္လွစ္ပါၿပီ။

ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္သည့္ ခရီးတာသည္ (၅၀၂၂)ကီလုိမီတာ ရွိ၍ ခရုိင္(၇၇)ခုတြင္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္၍ တီခ်င့္၊ ႏုက်န္း၊ လ်င္ခ်မ္သုိ႔ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးကုိ ပုိလ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ ေနခဲ့ပါသည္။ တစ္ျပည္နယ္လံုး မီးရထား ခုတ္ေမာင္းျခင္း ခရီးတာသည္ (၃၆၈၂)ကီလုိမီတာ ရွိ၍ ၎အနက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား ခုတ္ေမာင္းျခင္း ခရီးတာသည္ (၇၀၆)ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကေမၺာဒီးယား၊ အိႏိၵယ၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၈)ႏုိင္ငံသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္