ယူနန္ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားသည္ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္

2018-12-24 12:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နည္ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားတုိ႔၏ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏုိင္ငံတကာ ျပန႔္ပြားေစျခင္း၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္ စသည့္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးဌာန ဒုဌာနမႉး ရွီလင္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ကေမၺာဒီးယား ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ရက္ေဝေလာ္ႏွင့္ အခုတေလာ နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္အားျဖင့္ ခရီးသြားထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြား အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္းပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ ထုလုပ္ျခင္းႏွင့္ လူခြၽန္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း စသည့္ေနရာမွ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တြန္းအားေပးမည္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။

ရွီလင္သည္ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ပညာေရး၊ ေလေၾကာင္းသြားလာေရး၊ လူခြၽန္ စသည့္ေနရာမွ ဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ရွန္းလစ္ျပည္နယ္၊ ပန္းတီမ်န္က်ီျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ျပည္နယ္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါၿပီ။ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားသည္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားျခင္း ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ ကေမၺာဒီးယား ဆက္ဆံေရးအတြက္ နားလည္မႈကုိလည္း တုိးျမႇင့္ေစပါသည္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ရက္ေဝေလာ္သည္ ဤႏွစ္ေရွ႕ကုိးလတြင္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ခရီးသည္ အေယာက္ (၁.၄၄)သန္းေက်ာ္ကုိ ဧည့္ခံ၍ အခုသံုးႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ခရီးသည္မ်ား ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားျခင္း အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ကေမၺာဒီးယား ခရီးသြားလာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုး၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္စြမ္း အလြန္ႀကီး၍ တရုတ္ရင္းႏွီးသူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလာရန္ ႀကိဳဆုိပါသည္။ ပုိမ်ားေသာ ယူနန႔္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ႏွစ္ေနရာတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ ဟု မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္