(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ျပပြဲကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ေန႔ ကေန ၁၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

2018-12-24 16:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20180713133500W00XEB

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ျပပြဲကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ေန႔ ကေန ၁၄ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာတြင္ က်င္းပပါမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ပန္းမန္ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မိသားစု ပန္းမန္ ဥယ်ာဥ္ျခံ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပသပြဲကုိလည္း က်င္းပပါမည္။

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာတြင္ အဓိက ျပေနရာ စီစဥ္သည္အျပင္ ေသာ္နန္ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ လုပ္ငန္းရံု၊ ယူနန္(ဟြန္ေဟ) ေခတ္မီ ပန္းမန္ စုိက္ပ်ဳိးရံု စသည့္ေနရာတြင္ ျပေနရာခြဲ စီစဥ္ပါသည္။

အႀကိမ္ ပန္းမန္ျပပြဲတြင္ အခန္းတြင္း အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ (၅)ေသာင္း ရွိၿပီး ျပေနရာ (၁၆၅၂)ခု၊ တစ္ခုလွ်င္ (၉)စတုရန္းမီတာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနက္တြင္ စံခ်ိန္ျပေနရာ (၃၁၆)ခု၊ ထူးျခားစြာ မြမ္းမံျခင္း ရပ္ကြက္ (၂၃၂)ခု၊ ထူးျခားစြာ မြမ္းမံျခင္း ျပေနရာ (၁၃၃၆)ခု ရွိၿပီ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းဌာန အခု (၅၀၀)ေက်ာ္၊ သီးျခားသည့္ကုန္သည္ အေယာက္ (၃)ေသာင္ေက်ာ္ ခန႔္မွန္းၿပီး ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေဟာ္လန္၊ အေမရိကန္၊ အစေရး စသည့္ ႏုိင္ငံျခင္း သံရံုး ႏွင့္ အေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားကာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါသည္။

ျပပြဲထဲတြင္ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ပန္းမန္ဆုိင္ လုပ္ငန္း လက္လီေရာင္းျခင္း ကုန္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၊ သံသမန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သည္ "ယူနန္ပန္မန္" ၾကည့္႐ႈျခင္း အဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ အရည္အခ်င္းေကာင္းသစ္ အမ်ဳိးအစားထုတ္ျပန္ပြ စသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားကုိ က်င္းပၿပီ သီးျခားသည့္ ဖုိရမ္မ်ား က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္