၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကူမင္း တိန္းကန္ကုိ ပတ္ျခင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ စက္ဘီး ဖိတ္ၾကားခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပ

2018-12-24 16:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

43726

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကူမင္း တိန္းကန္ကုိ ပတ္ျခင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ စက္ဘီး ဖိတ္ၾကားခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ စည္ျပင္သာယာ စင္တာ အစည္းအေဝးစတာ အေရွ႕၌ စတင္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ စသ္ဘီးစီးသူ အေယာက္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါသည္။

ကူမင္း တိန္းကန္ကုိ ပတ္ျခင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ စက္ဘီး ဖိတ္ၾကားခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ က်င္းပၿပီး အဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္္ ေရကန္ ပတ္ျခင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာပါသည္။ ယခုတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ "ကမာ ေႏြရာသီ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ တရုတ္ က်န္းမားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္" တံဆိပ္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ကုန္းျပင္ျမင့္ စက္ဘီးစီးျခင္း ၿပိဳင္ပြဲသည္ ကူးမင္းၿမိဳ႕ကုိ ျဖန႔္ခ်ီသည့္လိပ္စာကတ္ ျဖစ္လာပါသည္။

အႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းမႀကီး ဖိတ္ၾကားခ်က္ အဖြဲ႕၊ ေယာက္်ား လမ္းမႀကီး လူငယ္အဖြဲ႕၊ ေယာက္်ား လမ္းမႀကီး အေပ်ာ္ထမ္း အဖြဲ႕၊ ေယာက္်ား ေတာင္တန္း စက္ဘီး အေပ်ာ္ထမ္း အဖြဲ႕၊ မိန္းမ ေတာင္တန္း စက္ဘီး အေပ်ာ္ထမ္း အဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ ခြဲထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းမႀကီး ဖိတ္ၾကားခ်က္ အဖြဲ႕ကုိ ျပင္သစ္၊ အီရန္၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ အီရီထရီးယား၊ မေလးရွား စသည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာက စက္ဘီးအဖြဲ႕ (၂၂)ဖြဲ႕အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ စုေဆာင္းကာ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အက်ဳိးပါလာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္