ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ သိပၸံနည္းပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစည္းသည့္ ညိႇဳ႕ႏုိင္စြမ္းကုိ ခံစား

2018-12-24 15:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

43725

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု" ႏုိင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈ ျပသမႈ၊ AR / VR ခံစားခ်က္ စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။ ယခုတြင္ ကူမင္း ရူပေဗဒ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ တကသုိလ္၊ ယူနန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး တကသုိလ္၊ အေနာက္ေတာင္ သစ္ေတာေရးရာ တကသုိလ္မွ ကေမာဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ လာအုိ၊ ပါကစတန္၊ ထုိင္း၊ ဒါဂတ္စကာ၊ မာလီ စသည့္ႏုိင္ငံက ပညာေတာ္သင္ အေယာက္ (၅၀)ေက်ာ္သည္ ယူနန္ ေကာ္ဇြန္ ဇိဆြမ့္ လူအားစမတ္ လုပ္ငန္းရံုတြင္ စုစည္းၿပီး "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု" ပညာေတာ္သင္ သိပံနည္းပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါ၀င္ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ အသစ္ဆံုး လူအားစမတ္ နည္းပညာကုိ နားလည္ၿပီး ဂိမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအားျဖင့္ နည္းပညာသစ္ကုိ ခံစားပါသည္။ အႀကိမ္ သိပံနည္းပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ ႂကြယ္္ဝသည့္ သိပံနည္းပညာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အခမ္းအနားပြဲ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ပညာေတာ္သင္တုိ႔ ေျပာျပပါသည္။

ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ တစ္ကမာလံု လူလြၽန္ ဖလွယ္ျခင္း တံတား ႏွင့္ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ယူနန္ ေကာ္ဇြန္ ဇိဆြမ့္ လူအားစမတ္ လုပ္ငန္းရံု "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ပညာေတာ္သင္ ဖန္တီးခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္ တည္ေထာင္ျခင္း အေျခစခန္းသည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံက ယူနန္မွ ပညာေတာ္သင္အား အက်ဳိးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ကမ္းလွမ္းၿပီး ပညာေတာ္သင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပျခင္း ႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း အားျဖင့္ ကမာသည္ တရုတ္ ႏွင့္ ယူနန္ကုိ နားလည္ေစၿပီး ယူနန္၏ တံခါးဖြင့္ျခင္း ခံစစ္စခန္း ေရွ႕တန္း၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ျဖာထြက္သြားျခင္း ေနရာ အက်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တည္ေထာင္ျခင္းကုိ အက်ဳိးဝန္ေဆာင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္