ယူနန္ ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး မိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ ရုပ္သိမ္း၍ ေသာလံုးျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးျမႇင့္

2018-12-19 11:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ညေနတြင္ ေထာ့တုန္းအားကစားကြင္း၌ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္၊ ထုိင္း၊ ဆာဗီးယား၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ (၅)ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕သည္ (၉)ရက္ထဲတြင္ တစ္ဖြဲ႕စီယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေဘာလံုးအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ကမ္းလွမ္း၍ ၿပိဳင္ပဲြျဖင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္၍ ယူနန္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

“ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ေဘးနားမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဖလွယ္ျခင္းကုိ အၿမဲတန္း ေဆာင္ရြက္၍ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ခရုိေအးရွား၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ျခင္းမွာ ယူနန္သည္ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ေစပါသည္။ ဤႏွစ္ ပထမဦးဆံုး ပါဝင္သည့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ဆာဗီးယား၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ယူနန္ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ဖလွယ္သည့္ ေထာက္ခံမႈကုိ ထပ္မံျဖစ္လာ ေစပါသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ျဖာထြက္သည့္ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ျဖင့္ ေသခ်ာေစ့ငုစြာ ထုလုပ္သည့္ ယူနန္တစ္ျပည္နယ္တည္း ရွိသည့္၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထူးထူးဆန္းဆန္းရွိသည့္ ၿပိဳင္ပြဲေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီး အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္သည့္ တံတားကုိ ထူေထာင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသအသီးသီးမွ ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ၊ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္လွေသာ အခြင့္ကုိ ထုလုပ္ပါသည္။ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္” ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္လာသည့္ အဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕သည္ ကူမင္းကုိ ခ်ီးက်ဴး၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ရာသီေလးပါး ေဆြဦးရာသီလုိသည့္ ရာသီဥတု၊ သဘာဝ ေဘာလံုးကြင္း ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ေဆာင္းရာသီ ေလ့က်င့္ျခင္း အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးျခင္း ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္