ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္း ပါးခ်ီလုိဏ္ေခါင္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား

2018-12-18 14:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

41142

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္-လာအုိ ႏုိင္ငံတကာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ယိရွီးမွ ေမာ္ဟန္သုိ႔ မီးရထားလမ္း ပါးခ်ီလုိဏ္ေခါင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ အခုတေလာ ေမာ္ဟန္မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီ ျဖစ္သည့္ အရွည္ဆံုးေသာ လုိဏ္ေခါင္း ျဖစ္၍ ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးသည္ ရရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာ တုိးတက္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယိရွီး-ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္ျခင္း၊ ေဘးနားမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါသည္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ယိရွီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရုတ္-လာအုိ ေမာ္ဟန္ နယ္စပ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္လ်က္ရွိသည္၊ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တရုတ္-လာအုိ မီးရထားလမ္း၏ လာအုိလမ္းေထာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စုစုေပါင္း (၅၀၈)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ား၍ ခုတ္ေမာင္းမည့္ ဧည့္သည္တင္မီးရထား၏ အျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီ (၁၆၀)ကီလုိမီတာ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးသား၍ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ က်င္ဟုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ (၃)နာရီသာ လုိမည္။

အခု တည္ေဆာက္ၿပီးသားသည့္ ပါးခ်ီလုိဏ္ေခါင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ရွိေန၍ စုစုေပါင္း (၂.၅)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္