ယႏွစ္ေအာက္တုိဘာလအထိ အဂၤလန္ခရီးသည္ အေယာက္(၁၁)ေသာင္းေက်ာ္ သည္ ယူနန္သုိ႔ လွည္လည္ၾကည့္႐ႈ

2018-12-17 09:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ယူနန္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဌာနသတင္းအရ ယႏွစ္ေအာက္တုိဘာလအထိ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေသာ အဂလန္ခရီးသည္ အေယာက္(၁၁)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ၏။

ဟုိတေလာတုန္းက ယူနန္ခရီးသြားလာေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာတြင္ျပန႔္ခ်ီ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အဂလန္ႏုိင္ငံ ၏ ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ ေခါင္းစဥ္တုိ႔ ဗဟုိျပဳ ယူနန္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဌာန ဒုဝန္ႀကီးစီလင္းသည္ အဂလန္ ႏုိင္ငံ ဒုေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္အန္စစ္သဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးကဩည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိေသာ ႂကြယ္၀ေသာ ခရီးသြားလာေရးအင္အား၊ အားကစားခရီးသြားလာေရး၊ ေက်းလက္ေဒသခရီးသြားလာေရး၊ ေလ့လာၾကည့္႐ႈခရီးသြားလာေရးစသည့္ ခရီးသီားလာေရး အသစ္ပံုစံမ်ားရွိ၏။ ခရီးသြားလာေရးအင္အားေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ကူမင္း--လန္ဒန္ ေလယဥ္လႈိင္း တည္ေဆာက္ေရး၊ ဟုိတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစသည့္ ေမးခြန္မ်ားစသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ စီလင္သည္ ေျဖဆုိသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ ခရီးသြားလာေရးအင္းအားသည္ အထူးသာလြန္ေကာင္းမြန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ တျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္အားရွိၾကသည္။ ယႏွစ္ဇန္နဝါရီလက ေအာက္တုိဘာလအထိ အဂလန္ႏုိင္ငံမွ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာလည္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအေယာက္ (၁၁)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီဟု အန္စစ္သျေျပာဆုိခဲ့ကဩည္။ တရုတ္ခရီးသည္၂၂ ေယာက္စီ အဂန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ လည္ပတ္လွ်င္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ တစ္ခုဖန္တီးထားႏုိင္္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ တရုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ဴာကုိ အဂၤလန္ႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခရီသြားျခင္း၊ စာသင္ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု အားေပးသည္။ အဂၤလန္အစုိးရာသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဇာမူဝါဒကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစလည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ဗီဇာစတင္ေဆာင္ရြက္သည္။ ယႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာရွိအဂၤလန္ႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္သူျပည္သားအတြက္ ဗီဇာအေစာင္တစ္သန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ေပးၾကသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္