တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ျမန္မာ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

2018-12-14 10:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ဗဟုိ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးရပ္ကြက္၌ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ (၃)ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး တရုတ္မွ လုပ္ငန္းဌာန အခု(၁၄၀) ပြဲကုိ ပါ၀င္ကာ ျပေနရာ အခု(၂၆၀) ရွိ၍ ျမန္မာက လုပ္ငန္းဌာန အခု (၈၀) ပြဲကုိပါ၀င္ၿပီး ျပေနရာအခု (၁၂၀) ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆက္သယ္ေရး ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝး၊ တရုတ္-ျမန္မာ စားသံုးသူ အခြင့္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပပါသည္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္ မွစ၍ တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ တရုတ္၊ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အလွည့္က်စြာ က်င္းပၿပီး ကုန္ပစၥည္း ျပသမႈ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေခၚယူျခင္း၊ စီးပြးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ေပါင္းစပ္သည့္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္