၂၀၁၈ခုႏွစ္ လန္ဆန္းျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲကုိ ဆစ္ဆြမ္းဘန္နာၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

2018-12-14 10:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ လန္ဆန္းျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ညတြင္ ဆစ္ဆြမ္းဘန္နာ တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခုပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟြန္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိညတြင္ တရုတ္၊ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ကေမၺာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွ စသည့္ႏုိင္ငံမွ ဧည့္သည္တုိ႔သည္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲသည္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ က်င္းပသည့္ တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကေမၺာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ(၆)ခု နယ္စပ္ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲ မွတစ္ဆင့္ တုိးတက္လာၿပီး ယခုအထိ (၂၅)ႏွစ္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လန္ဆန္းျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံမ်ား ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ ေတးသီခ်င္း၊ အက၊ အဝတ္အစား၊ ရုပ္ရွင္၊ အစားအစာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း အမ်ဳိးသား ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ယဥ္ေက်းမႈ ညိႇဳ႕ႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ သယံဇာတ ပစၥည္း အက်ဳိးမ်ားကုိ ျပသပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲသည္ လန္ဆန္းျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ အသီးသီး ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ဖလွယျခင္း ျပသေရးျပင္ညီစင္၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပင္ညီစင္၊ လန္မဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားသည့္ ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ တံဆိပ္ကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

ဤအႀကိမ္ လန္မဲ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေနအထိ က်င္းပပါသည္။ ပြဲတြင္ လန္မဲည ေတးဂီတသီဆုိပြဲ၊ သံစံုေတးဂီတပြဲ၊ သတၲမအႀကိမ္ ဆစ္ဆြမ္းဘန္နာ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းခ်ီျပပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ လန္မဲ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ ႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ပထမအႀကိမ္ လန္မဲ စာေပဖုိရမ္ စသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္