တရုတ္ ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ လင္ဆန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-12-12 10:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) သတင္းေထာင္သိၿပီး တရုတ္ ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ ႏွင့္ စတုတၲအႀကိမ္ ယူနန္ေကာ္ဇီဖလား တရုတ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အဆံုးသတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ ကေန ၂၀ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ လင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပပါမည္။

ဤအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ယူနန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ တစ္ႏုိင္ငံလုိးသုိ႔ ေရာက္ျခင္း၊ ကမၻာသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ ရန္အတြက္ က်င္းပပါသည္။ ထုိအခါတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သက္ဆုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္တြင္း ထင္းရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ ကုိယ္စားလွယ္၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္သူ စသည့္ လူအေယာက္ (၅၀၀)ေက်ာ္သည္ လင္းဆန္းၿမိဳ႕တြင္ စုစည္းၿပီး ယူနန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ တုိးတက္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲတြင္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပၿပီး တရုတ္ ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား၊ တရုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ ဖုိရမ္၊ စတုတၲ အႀကိမ္ ယူနန္ေကာ္ဖီ ဖလား တရုတ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ အဆံုးသတ္ၿပိဳင္ပြဲ စသည္တုိ႔ က်င္းပပါမည္။

လင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ တစ္ကမၻာေပၚတြင္ ေကာ္ဖီကုိ တင့္ေတာ္စြာ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ရာသီဥတု ႏွင့္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ရွိ၍ တရုတ္တြင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းကုိ တုိးတက္သည့္ တင့္ေတာ္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတြင္ လင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေကာ္ဖီ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္း အမုိ(၆)သိန္းေက်ာ္ ရွီၿပီး ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ တန္ခ်ိန္ (၂)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္